Ledare

Ett rafflande val är att vänta

Kommentar. Ideologi viktigare än sakfrågor

Inför höstens val visar väljarundersökningarna att det är mycket jämnt mellan de båda regeringsalternativen. Partierna går på storoffensiv för att charma de osäkra väljarna för att om möjligt säkra de sista mandaten som kan komma att avgöra huruvida man får tillbringa de nästa fyra åren i Rosenbad eller i opposition. Hur kommer de kristna väljarna att rösta? Vilken fråga kommer avgöra?

Nu väntar några intensiva veckor fram tills att alla väljare får säga sitt vid valurnorna. Men precis som Dagens ledarskribent, Fredrik Wenell, skrev (27/7) är det viktigt att inte enbart låta en enskild sakfråga, eller ett enskilt utspel, styra.

Vilket samhälle vill kristenheten se i framtiden? Att skaffa sig den bredare bilden, förslagsvis genom att läsa partiers idéprogram, är att som alltid rekommendera.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig