Ledare

Abortpiskan viner hårt i Kristdemokraterna

De djupa dikena i abortdebatten cementeras allt mer

Alla kristdemokratiska riksdagsledamöter kommer att rösta för att grundlagsskydda aborträtten. Det var Ebba Buschs klara besked i SVT:s utfrågning. Intentionen är densamma som med abortkontraktet: Ingen ska kunna tveka på att KD är ett parti som fullt ut bejakar den svenska abortlagstiftningen och inte har någon avsikt att ändra på något någonsin.

Det är synd, för en röst som kan nyansera den kroniskt inflammerade abortdebatten behövs verkligen. Nu bidrar KD i stället till att ytterligare cementera de djupa dikena.

Partiledningen gör bedömningen att om man vill vara med och regera Sverige går det inte att kombinera ståndpunkten att abort behövs och samtidigt betona förebyggande av oönskade graviditeter, översyn av de sena aborterna och värnandet om människovärdet från livets början.

Tar KD sig upp ur abortsandlådan, till synes full av kvicksand?

—  Frida Park

Om maktambitionerna upplevs leda till avkall på grundläggande värderingar kan både väljare och kandidater dra sig tillbaka från partiet. En risk KD valt att ta. Lennart Sacrédeus, nummer tre på Dalarnas riksdagslista, skickade ut kampanjmaterial med formuleringar om att göra mer för att välkomna ofödda till livet, som Dagen skrivit om. Det var tillräckligt för att partiet skulle reagera och Sacrédeus har nu dragit tillbaka sin kandidatur, något Busch tyckte var bra. Han är inte den första, är han den sista?

Ebba Busch är stolt över att KD var först “med att ta sig ur sandlådan” och börja prata med alla partier. Tar de sig upp ur abortsandlådan, till synes full av kvicksand?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig