Ledare

Avgjorde islamismen valet?

Aldrig igen kan Nyans eller andra islamistiska krafter få tillåtas påverka en valutgång

Ett muslimskt parti kan ha avgjort det svenska valet. Konspirationsteorier, lögner och islamism ska inte få påverka ett demokratiskt samhälles valresultat. Men så tycks nu ha skett.

Socialdemokraterna ökar nationellt men tappar stort i utanförskapsområden. Det parti som i stället tycks gå framåt i Rinkeby, Hammarkullen och Rosengård är partiet Nyans. Att S tappat i förorten, och därmed inte gick fram mer nationellt, kan vara en av de faktorer som avgjorde valet till Ulf Kristerssons fördel.

Att nya partier stiger fram är en del av demokratins livscykel och i grunden ett friskhetstecken. Dock är den agenda som Nyans driver långt ifrån sund. Partiledare Mikail Yüksel uteslöts ur Centerpartiet för samröre med fascistiska organisationer i Turkiet innan han bildade Nyans 2019. Företrädare för Nyans har spridit grundlösa villfarelser om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn.

Nyans driver på för ett bildförbud av den muslimske profeten Muhammed. Flera företrädare har uttalat sig grovt antisemitiskt. Badhusens öppettider skall av heders- och anständighetsskäl delas upp mellan könen. Nyans vill också se att personer av muslimsk tro ska kvoteras in i såväl polisen som i Säkerhetspolisen (SÄPO). Kort sagt, Nyans är inte ett parti som alla andra.

Naturligtvis är inte alla som röstar på Nyans islamister. Skäl till att personer väljer att lägga sina röster på Nyans står dels att finna i den hårdnande invandringskritiken. Dels i att när den egna gruppen upplevs vara hotad, ökar behovet av att sluta sig samman. Rasistisk retorik, skjutningar, arbetslöshet och bidragsberoende skapar en otrygg kontext. Rädsla är en stark drivkraft i vilken odemokratiska värderingar kan frodas.

Rädsla är en stark drivkraft i vilken odemokratiska värderingar kan frodas.

—  Steven Crosson

Den glöd för tron som finns i delar av den muslimska befolkningen kan te sig exotisk och svårförståelig för en sekulär svensk. Vårens koranbränningar uppfattas inte av Nyans väljare som en intressant akademisk övning i yttrandefrihet, utan som ett påhopp på det heligaste. Och när tron, profeten eller boken skändas krävs motaktion – det är den egna gruppen och identiteten som angrips. Utan en förståelse för religionens djupgående inverkan på människors liv kommer islamismen alltid te sig ologisk.

Nyans framgångar är ett bevis på de etablerade partiernas oförmåga att verka för en fungerande integration och möta väljarna i förorten. Nyans har kunnat rida på en våg av misstro gentemot majoritetssamhället. Alla etablerade partier, inte bara S, har ett ansvar att till nästa val bygga förtroende i städernas utanförskapsområden. Misstro behöver bytas till tilltro.

Nu ser partiet inte ut att få någon stor, om ens någon, representation. Enda sättet att motverka att partier som Nyans växer sig än starkare är att ta väljarnas oro på allvar och leverera lösningar på de samhällsproblem som låser dem fast i utanförskap: bidragsberoende, arbetslöshet, språkutanförskap, trångboddhet, bildningsunderskott. Men även förorten själv har ett stort ansvar: Civilsamhället, framför allt moskéer och etniska sammanslutningar, behöver ta tydlig ställning mot konspirationsteorier och religiösa och politiska avarter.

Fler artiklar för dig