Ledare

Därför är bokmässan för alla - inte bara eliten

Kommentar. Utan gemensamt språk klarar vi inte samhällsutmaningarna

Bokmässan i Göteborg står för dörren. Efter två år av pandemi och uppehåll slår dörrarna upp igen under veckan. Bokmässan räknas som branschens julafton. En mötesplats för läsare, författare, förläggare, forskare och debattörer. Här möts journalister, politiker och andra samhällsintresserade. Syftet är att främja bildning, läsning och litteratur.

Samhället står inför dramatiska utmaningar. Segregationen riskerar att leda oss mot större brist på förståelse för varandra i olika samhällsskikt och grupper. Här är språket en avgörande faktor. Ett språk som skapar dialog och förståelse i stället för polemik och motsättningar. Ett språk som inkluderar i stället för att dra isär vårt samhälle.

Allting börjar tidigt i livet. Psykologer talar om vikten för det lilla barnet att få en anknytning till föräldrarna och att detta sker under de absolut första åren i livet. Så är det också med språket. Språket ger förståelse, insikt och kunskap. En kunskap som är avgörande för omvärldsförståelse men också utbildning och möjligheten till jobb som man trivs med och är lämplig för. Språket har en helt avgörande betydelse för inte minst unga människors framtid.

Att betona språkkunskap ska inte bara gälla våra nya svenskar, invandrare och flyktingar. Det gäller i lika hög grad ungdomar i utanförskapsområden eller barn som växer upp i familjer väl etablerade i vårt samhälle. Alla behöver ett språk som leder till inkludering, relationer och gemenskap.

Fler artiklar för dig