Ledare

Kyrkorna allt viktigare när fler är ekonomiskt trängda

Prisökningar på livsmedel, el och drivmedel stor ekonomisk utmaning

Allt fler behöver få hjälp med mat för dagen. Inte bara flyktingar från Ukraina, låginkomsttagare eller arbetslösa som utförsäkrats och står långt från arbetsmarknaden. Nu är det många vanliga svenska barnfamiljer i ekonomisk utsatthet som är trängda ekonomiskt rapporterar SVT Rapport med reportage från Pingstkyrkan i Skellefteå.

Vi hör också berättelser om en allt striktare regeltolkning från socialtjänsten. Sakta men säkert verkar Sverige vara på väg mot en USA-liknande situation där civilsamhället med frivilligorganisationers omfattande insatser betyder överlevnad för många. Inte minst kyrkorna gör omfattande insatser. Kostnaderna har med skenande livsmedelspriser och genom dramatisk prisökning på drivmedel och el drabbat breda grupper i samhället. I England talar man nu om Meat or Heat – kött eller värme.

Samhällets syn på civilsamhället behöver uppgraderas. Det duger inte att kyrkor och kristna organisationer enbart omskrivs i negativa ordalag. När det samtidigt är kyrkor som startat Räddningsmissionen i Göteborg och Stadsmissionen på ett antal orter i Sverige. Dessutom arbetar församlingar över hela landet med olika former av matmission. En av föregångarna har varit Smyrnakyrkan i Göteborg och just Pingstkyrkan i Skellefteå. De, liksom andra kyrkor, arbetar intensivt med stöd av flera livsmedelskedjor. Statens frestas att begränsa och kontrollera civilsamhällets frivilligorganisationer när dess uppgift i stället borde vara att underlätta för dem att ge det stöd staten misslyckas med.

Fler artiklar för dig