Ledare

Vad innebär ”rena vanföreställningar”, Johan Pehrson?

Kommentar. Är det inte tillåtet att “tro fel” i Liberalernas Sverige?

Det var nog en och annan som noterade att Johan Pehrson, Liberalernas partiledare, verkade särskilt nöjd under högerregeringens presskonferens förra veckan. Han lade ut texten om hur viktigt det är med fri kultur, att public service bibehålls och att det är en statlig uppgift att bidra till sådant som skapar mening – som idrott. Ja, särskilt herridrotten, menade Pehrson i skämtsamma ordalag.

Däremot nämndes inte med ett ord trossamfundens viktiga bidrag till samhället eller religionens viktiga roll för den existentiella hälsan. Men Liberalernas partiledare, slog fast att inte en krona ska gå till extremism eller “rena vanföreställningar”. Det förra är lätt att instämma i. Men vad avses med “rena vanföreställningar”? Ska det vara förbjudet att tro eller tänka “fel” i Liberalernas Sverige? Och vad är i så fall den “rätta tron” som kan generera bidrag?


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig