Ledare

Spelar den brittiske premiärministerns hinduiska tro roll?

Kommentar: Politiken, inte hudfärg, kön eller religion, måste vara det avgörande

Rishi Sunak, 42 år, är sedan en vecka Storbritanniens nye premiärminister. Efter Torypartiets smärtsamma konvulsioner, med anklagelserna mot Boris Johnson som ledde till hans avgång och hans efterträdares Liz Truss korta tid som regeringsledare, har partiet nu valt finansmannen och hindun Rishi Sunak som sin ledare. I Indien och bland Storbritanniens många invånare av indiskt ursprung välkomnar man valet.

Representation spelar roll. Att Sverige, sent omsider, har haft en kvinnlig statsminister har betydelse för en uppväxande generation kvinnors tro på sina möjligheter. Sannolikt kommer valet av Sunak också kunna motverka fördomar och bygga broar i ett pluralistiskt samhälle. Men varken kön, hudfärg eller religion ska vara avgörande. I Storbritanniens pluralistiska samhälle finns säkerligen invånare med samma etnicitet, kön eller tro som Sunak som inte alls sympatiserar med den nye premiärministerns politiska agenda – som till exempel hans välvilliga inställning till Israel.

Som kristen ligger det nära till hands att önska och be för att Sverige ska få en kristen statsminister – det behövs fler kristna politiker i alla partier. Men en kristen regeringschef med usel politik är aldrig det bästa för ett land. Den förda politiken, värderingarna och visionen – inte religionstillhörighet, kön eller hudfärg – måste vara det avgörande i en sekulär stat. Det gäller i Sunaks Storbritannien, och det gäller i Sverige.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig