Ledare

Västvärlden är tyst medan Iraks kristna utrotas

Kommentar: Det är dags för svensken att höja blicken

I Sverige diskuteras just nu mest huruvida det var ett svek att dieselpriset bara sänks med 41 öre och bensinpriset med 14 öre. Visst gör drivmedelspriser stor skillnad i mångas hushållsekonomi, inte minst på landsbygden, men medan vi pratar om ören håller de kaldeiska kristna i Irak på att utrotas.

Det är dags att höja blicken och i allt högre utsträckning uppmärksamma kristnas situationen i Irak, och andra liknande länder. Människor lever under ett stort förtryck från vissa former av islam. Vittnesbörd från Iran berättar om ett utbrett våld mot såväl enskilda kristna som mot kyrkor.

Länder med kristen majoritetsbefolkning vet alltför väl att religion och politik inte ska sammanblandas, i alla fall inte på ett sätt så att människors liv styrs mot deras vilja. Vi har upparbetat kunskap om hur länder kan fungera där troende med olika tro kan leva sida vid sida. Det har tagit lång tid men med rätt stöd på rätt sätt är det inte omöjligt.

Vi måste ge mer stöd åt grupper i de regioner där oliktänkande förföljs och riskerar att dödas för sin tro. Vi vet att muslimer likväl som kristna kan leva väl i demokratier, så uppdraget är möjligt. Frågan är om viljan finns. Hur länge kan västliga politiker med gott samvete vara tysta om det som kristna i Irak får utstå?

Fler artiklar för dig