Ledare

Församlingar som mår bra vet varför de finns till

Lennarth Hambre: Helt klar är att årets församling är en Jesusförsamling

Lördag den 19 november presenteras årets församling på Dagengalan i Värnamo. Givetvis är det många församlingar som över vårt land gör mycket fantastiskt. De betyder mycket för sina medlemmar och för lokalsamhället. Men hur kommer det sig att just församlingarna från Rimforsa, Alingsås och Insjön har blivit nominerade?

De må ha sina egna profiler och visioner - alla församlingarna ser sig som ett uttryck för Kristi kropp och Guds utsträckta hand till människor. Men varken samfundstillhörighet eller kyrkostruktur är avgörande. I år är församlingar från EFK och Pingst nominerade. Förra årets vinnare är del av EFS.

Begreppet vision är ett slitet och ibland missbrukat uttryck. Men att ha en bild av vad man vill uppnå eller vad man vill göra är avgörande. Att bara finnas till utan att veta varför kan skapa slentrian och en kultur och miljö utan energi och attraktion. Det är avgörande att veta vem eller vilka man är till för.

Att kristna församlingar kan se väldigt olika ut visar på mångfalden – allt från en enkel husgruppsgemenskap i sitt lokala bostadsområde till en församling med den stora katedralen och de givna liturgiska formen. Det är precis så det ska vara. I varje församling behöver medlemmarna ta reda på vad man är bra på. Vilka gåvor som finns, vilka resurser den har och på vilket sätt man ställer dem till Guds förfogande.

Församlingen som Guds idé är född ur Guds hjärta för världen.

—  Lennarth Hambre

Samtidigt handlar det om att inte tappa fokus på det som är unikt kristet. Församlingen måste besluta sig för vilken plats Bibeln har, och arbeta för att den blir läst. Det är viktigt att predikan inte blir en allmän betraktelse eller tillfälle för allmänna filosofiska funderingar. För den som predikar blir utmaningen att den ska ha sin förankring i Bibeln och beröra den samtid i vilken vi lever. Den behöver utmana, engagera och få varje medlem att reflektera över sin efterföljelse till Jesus. Våga skapa utrymme för bön och Gudsmöten i gemenskapen. Visa sårbarhet, öppenhet och längtan!

Kristna är i grunden internationalister. Församlingen som Guds idé är född ur Guds hjärta för världen. Tänk globalt och agera lokalt. Kyrkan oberoende av tradition och form har en passion för en förändrad värld. Detta bottnar i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, som tecknar visionen om en ny himmel och ny jord för fred och rättvisa. Det är en berättelse där utsatta och förföljda människor upplever helande och upprättelse. Där hungriga blir mättade och där rättfärdighet gäller. Denna vision har drivit den världsvida kyrkan att bedriva bistånd, fattigdomsbekämpning och mission under alla tider.

Men till slut handlar det väldigt mycket om hur vi uppfattas bland dem som ännu inte är en del av församlingen. Hur mycket lever vi som lokal församling i vår egen bubbla? Kroka arma med alla goda krafter i civilsamhället. Försök att hitta ett språk och ett uttryck som Guds Ande kan använda för att väcka nya människor att se Jesus. Oavsett om just din församling är nominerad eller ej: det viktiga är att församlingen är en Jesusförsamling.

Fler artiklar för dig