Ledare

Rätt människor på rätt plats - även i en regering

Kommentar. Socialministern medverkade vid kyrkinvigning

Socialminister Jakob Forssmed (KD) medverkade vid invigningen av nya Immanuelskyrkan i Örebro i lördags. En festkväll där församlingen bland annat fick erkännande för att ha initierat det största byggprojektet bland ideella föreningar någonsin i Örebro.

Såväl regeringsförklaringen som Tidöavtalet visar att det framåt kommer finnas stora behov för svensk kristenhet att vara en blåslampa på regeringen, men det är hoppingivande att det i regeringen finns personer som förstår det kyrkliga området. Forssmed appellerade bland annat till frikyrkans rötter i Vallersvik vid det första baptistiska dopet 1848 och den moderna demokratins vagga 70 år före genomslaget i Sveriges riksdag. Socialministern fortsatte genom att understryka statens mål för trossamfunden att ge förutsättningar för långsiktigt kunna bedriva gudstjänst och själavård. Han har helt rätt i att det inte är utanför Skatteverket man samlas när livet är i kris.

Det är ett starkt civilsamhälle som är grunden för en sund demokrati där gemenskaper föds och hopp förmedlas. Det är i civilsamhället fyllt av handling mer än åsikter som sociala och diakonala insatser sker. Kyrkan och dess hjälporganisationer har ofta varit ett föredöme. Förhoppningen är att vi går in i framtiden med större tilltro till den kraft som finns i kyrkliga initiativ.

Det är rätt människor på rätt plats som skapar förändring. Och Forssmed har potential att vara en av dem.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig