Ledare

Oroande låg kunskap om rättsstaten

Kommentar. Gymnasieelever är för dåliga på samhällskunskap

Stiftelsen Rättsfonden och Ungdomsbarometern har genomfört en undersökning bland sistaårselever på gymnasiet som handlar om kunskapen om rättsstaten. Resultatet är nedslående, 85 procent skulle inte bli godkända om enkäten betraktades som en examen.

Det positiva är att eleverna inte vill ha ett mindre demokratiskt Sverige. Men kunskaperna är alldeles för låga om förhållandet mellan rättsstat och politik. 68 procent av de svarande tror exempelvis att regeringen kan läggas sig i en dom genom att ändra domslutet, begära att rättegången görs om eller helt enkelt be riksdagen ändra domen.

Det saknas alltså grundläggande kunskaper om den konstitutionella åtskillnad det råder i Sverige mellan politiken och rättsstaten. Det är oroväckande på många plan eftersom eleverna tolkar det som att vi är på väg i samma riktning som Polen och Ungern vilket kan ge felaktiga uppfattningar om demokratins tillstånd i Sverige. En sådan här utveckling kan spä på misstron mot domstolar vars uppgift är fundamental i en fungerande demokrati.

Rapporten konstaterar också att Skolverket ställer alltför låga krav för att gå godkänt i ämnet Samhällskunskap. Det är bekymmersamt eftersom vi vet att det inte bara är språkkunskaper som behövs för att fungera i en demokrati utan också grundläggande insikt om hur en sådan fungerar och hur man kan engagera sig.

Är det dags för en modern variant av Anslagstavlan på Youtube eller Tiktok?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar