Ledare

Nya ärkebiskopens heliga avund mot frikyrkan

Kommentar: Utmanas av frimodigheten, engagemanget och Jesusbekännelser

Nye ärkebiskopen Martin Modéus fick inför valet på nyhetsplats i Dagen tio frågor på djupet om tro, Bibeln och mirakler. Frågorna handlar bland annat om vad han är avundsjuk på inom frikyrkan. Modéus kallar frågan helig avund och hans kommentar inbegriper frikyrkans frimodighet, engagemang och Jesusbekännelser.

Frikyrkan i stort är säkert i många sammanhang fortfarande kända för det ärkebiskopen benämner som “engagemanget”. Det är en del av den praktiska vardagen i väldigt många församlingar. Musiker och sångare som spelar och leder församlingens sång söndag efter söndag. Församlingens omsorgsarbete som sker med många daglediga som gör hem- och sjukbesök. Barn och ungdomsverksamhet som visserligen allt oftare leds av anställda ungdomsledare eller pastorer men som samlar många frivilliga ledare. I hela verksamheten finns inte sällan en enkel och naturlig Jesusbekännelse som också varit grundläggande för frikyrkosamfunden. Men under en längre tid har frikyrkan varit ifrågasatt både utifrån demokratiaspekter och ibland anklagelser om diskriminering. Detta påverkar medlemmars frimodighet när det gäller både engagemang och bekännelse.

Ärkebiskopens ödmjuka förhållningssätt till frikyrkan berättar kanske mer om hans egen insikt och hållning än om frikyrkans nuläge. Att nyfiket ge uttryck för intresse kring vad någon annan har och lära av det är en välsignad öppen dörr inom det fortsatta ekumeniska samtalet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig