Ledare

Kan kristna jobba med vad som helst?

Fredrik Wenell: Ditt yrke är mer än lönen

Vilka råd skulle du ge ditt 20-åriga jag? Joachim Berner och Johan Norberg är nu i 60-års åldern och skrev en bok tillsammans om saker de borde vetat när de var unga vuxna. Ett av de områden de ville fått råd om gäller yrkesval. Berner som har en lång och framgångsrik karriär, men som fick en abrupt vändning, säger att han skulle varit noggrannare med vilka ägarna var till företag han jobbade för. Skälet? Ägarna påverkar dig mer än du tror.

Vi tillbringar hälften av vår vakna tid i veckorna på jobbet. Väl där är det mycket vi inte råder över eller kan påverka. De uppgifter vi utför styrs av normer, regler och förutsättningar som uppfattas som självklara och ifrågasätts därför inte. Valet av yrke påverkar oss direkt eller indirekt på många olika sätt. Det kan handla om ekonomers självklara mål om maximal avkastning, förväntan att alla barnmorskor självklart ska medverka vid aborter, vapeningenjörers uppgift att utveckla effektivare vapen eller undersköterskors omvårdnad. Det är alltså inte bara vilka ägarna till företagen som påverkar och formar oss utan också vårt yrkes normer.

År 1938 anordnades en konferens i Stockholm för kristna arbetstagare och arbetsgivare. Notera att de samlades tillsammans, båda grupperna relaterade sina yrken till tron. Konflikten låg inte som brukligt är mellan dem som anlitar arbetskraft och arbetstagarna utan mellan en kristen syn på yrket och andra synsätt. Konferensen syfte var att klargöra de problem som det “moderna produktionslivet ställer en kristen inför”.

Den första frågan borde vara: hur kan jag vara trofast mot Jesus genom mitt val av yrke?

—  Fredrik Wenell

I rapporten från konferensen finns glasbruksarbetaren Ewerts föredrag återgivet. Han beskrev hur ingenjörerna stod vid sidan med sina tidtagarur och anteckningsblock. Han undrade vem han var på väg att bli i relation till arbetstidsmätningarna. Han märkte att de äldre arbetarna inte klarade av tempot och riskerade därför att bli av med jobbet. Skulle han som kristen maska för att hjälpa dem?

Han märkte också hur han började fyllas av hat gentemot ingenjörerna som noggrant följde varje arbetsmoment. “Jag visste, att det var orätt av mig, som var en kristen.” Vem var han på väg att bli som började hata dem?

De här två lärdomarna – Ewert och Berner – är viktiga. Yrket formar oss till stor del och bidrar till att göra oss till de människor vi blir. För varje kristen är det därför av betydelse att ställa frågan hur yrket kan vara en del av kallelsen alla kristna har.

Ofta ser vi yrkesval som neutrala – som ett sätt att få inkomst – men det är alltså så mycket mer. Det handlar om kreativitet och skapande. För en del är det meningsskapande. Visst, en hel del har inte möjligheten att välja utan behöver ta det arbete som erbjuds, men kristen tro gäller hela livet. Ett större ansvar faller dock på alla dem som har möjlighet att välja. För dem borde den första frågan vara: hur kan jag vara trofast mot Jesus genom mitt val av yrke?

En stor del av vår kallelse utförs i yrkeslivet och genom det har kristna stor möjlighet att göra skillnad i samhället. Det handlar om att söka det bästa för staden.

Fler artiklar för dig