Ledare

Skiftet: tillber arbetet i stället för Gud

Steven Crosson: Det finns risker med jakten på meningsfulla jobb

Döende patienter i slutet av sina liv fick frågan av den australienska sjuksystern Bronnie Ware: “Vad ångrade du med ditt liv?” Ware arbetade under flera på en palliativ avdelning och kom att samla svaren. Först på en blogg och sedan i en bok. I samtalen med patienterna började mönster dyka upp. Flera av svaren återkom.

Det visade sig bland annat att många ångrade att de under sina liv hade arbetat för hårt. De hade lagt för mycket av både tid och energi på sina arbeten. Särskilt tydligt var detta bland de män som Ware mötte.

De flesta av oss behöver arbeta. Arbetet innebär försörjning och trygghet, bidrar till upprätthållande av vår identitet och att vi kan utvecklas. Som Fredrik Wenell varit inne på är yrket mer än lönen. I värsta fall kan arbetet kännas trist, konfliktfyllt och meningslöst. I bästa fall kan ett arbete även upplevas som något djupt givande och positivt. För vissa kan ett arbete till och med vara ett kall från Gud.

Kring arbetet finns en tydlig moral. Att vara flitig räknas som en dygd, och är en högt uppskattad egenskap i samhället. Flit och arbete kan vara lika med pengar, hög prestige och en stabil social status. Att ha ett jobb som man trivs med har i studier dessutom visat sig vara förenat med flera hälsofördelar, såväl fysiskt som psykiskt.

Likväl är det många som när de summerar sina liv önskar att de inte arbetat så mycket. Hur kan det komma sig? Kanske ligger svaret inte i arbetet i sig, utan i vad ett liv präglat av för mycket arbete riskerar att försaka: relationerna.

För mycket tid på arbetet äter snabbt upp dagens timmar, tid som annars hade kunnat tillbringas tillsammans med barn, partner, vänner och bekanta. För mycket energi nedlagt i arbetet äter upp av energin, så att orken inte räcker till att bibehålla relationerna i ens liv. Ett liv där arbetet tar upp för mycket tid och energi blir ett liv för arbete, inte ett liv med arbete.

Ett liv där arbetet tar upp för mycket tid och energi blir ett liv för arbete, inte ett liv med arbete.

—  Steven Crosson

Attityderna till arbetet är i förändring. Numera finns en ständig förväntan att jobbet ska vara fullt av mening. Speciellt bland unga finns detta som ett krav. Dagarna i det sobert färgsatta kontorslandskapet ska göra världen till en bättre plats. Endast en hög lön räcker inte.

Historiskt är samtidens sökande efter mening i arbetet ganska apart. Vad tidigare generationer upplevde som meningsfullt var sällan främst arbetet. Däremot var familjen, gemenskaperna och tron djupt meningsfulla. I tron har människor funnit mening medan arbetet för de flesta endast var ett sätt försörja sig.

Trenden vi ser med en allt större efterfrågan på meningsfulla jobb är ett sätt att höja arbetet till något nytt, något större. En rörelse där samhället skiftat från tillbedjan till Gud till en tillbedjan till arbetet.

Till de unga som ger sig in i det nya arbetslivet kan det vara värt att fundera på: om du kommer jobba hårt och mycket, kommer det då skänka dig lycka? Eller kommer för mycket arbete att tränga ut det viktiga i livet? Kommer du att ångra dig?

Fler artiklar för dig