Ledare

Varsel ökar på arbetsmarknaden

Lennarth Hambre: Nu krävs det att det nya omställningsstödet blir effektivt

I december 2022 ökade varslen på arbetsmarknaden med 2 493 personer. En ökning med 91 procent jämfört med samma period 2021. Varslen riskerar att nå liknande nivåer som under pandemiåret 2020. Innevarande år spås bli en svår och tuff period på arbetsmarknaden. Regeringens handlingskraft kommer att sättas på prov.

Tidöavtalet beskriver reformer för att stimulera en utveckling från bidrag till arbete och egen försörjning. Det kan gälla utbildning, krav på att delta i aktiviteter för fullt bidrag eller lägre anställningskostnader för långtidsarbetslösa. Dessutom beslutade regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna i årets budget att A-kassan skulle vara kvar på en högre nivå, densamma som under pandemin. Så långt är det bra.

Nu gäller det att det nya omställningsstödet leder till utbildning där efterfrågan är hög på arbetsmarknaden

—  Lennarth Hambre

Arbetsförmedlingen har delvis reformerats under senare år. Men 2018 rapporterades att endast 1,5 procent fick jobb direkt via myndigheten. Ett personligt, brett nätverk av kontakter verkar därför vara nödvändigt när man blir arbetslös. Vid uppsägning från jobb infinner sig för många en period av uppgivenhet. Det gäller inte bara den personliga ekonomin utan även den allmänna livssituationen. I det läget räcker det inte med sänkta skatter eller lägre administrativa kostnader för företagen. Då gäller det att det nya omställningsstödet leder till utbildning där efterfrågan är hög på arbetsmarknaden. De arbetslösa är inte betjänta av en från regeringen ny formulerad papperstiger.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig