Ledare

En god herde svänger inte 180 grader med jämna mellanrum

Lennarth Hambre: Den som har lätt att träda fram bör också kunna stå tillbaka

Jesu ord om herdar i Nya testamentet handlar om att ge sitt liv för fåren. Under senare år har vi mött flera berättelser om allt annat än gott kristet herdeskap. Konsekvenserna av Bill Hybels och Brian Houstons missbruk av förtroende har vi ännu inte sett slutet av. Effekterna är ofta oöverblickbara. Församlingarna Willow Creek och Hillsong har tagit djup skada, och i Brian Houstons fotspår följde flera ledarhaverier i den internationella församlingsrörelsen Hillsong.

När förre Livets ords-pastorn Ulf Ekman i intervjuades i SVT:s Min sanning, var svaren ibland svepande och otydliga. Eftersmaken ska ses i ljuset av detta. Karisma Centers pastorer utvecklade bristande herdeskap. Högtflygande planer, bristande omsorg, ekonomiska tveksamheter och slutlig konkurs 2005. Inom Evangeliska frikyrkan fick missionsdirektorn lämna uppdraget efter missbruk av sitt förtroende. Det är dock inte bara inom karismatiska sammanhang som herdar missbrukar förtroendet. Inom Katolska kyrkan har det under många år funnits anklagelser och avslöjanden kring sexuella övergrepp och missbruk av kyrkliga ämbeten. I Svenska kyrkan blev en biskop avkragad under 2022. Allt detta har Dagen tidigare skrivit om på ledarplats.

Den senaste bekännelsen publicerades här i Dagen 27/12. Tidigare pastorn och nu prästen Magnus Persson intervjuades i en stor och omfattande intervju där Malina Abrahamsson ställer många relevanta och ingående frågor. Svaren från Magnus Persson har ärliga ansatser men skapar också frågor som kvarstår.

Fler roller behöver balansera de mest profilerade personerna till en helhet.

—  Lennarth Hambre

När man som församlingsgrundare tvingas avsluta sin tjänst i församlingen med omedelbar verkan är det givetvis något allvarligt som skett. Förtroendet är förbrukat. Människor är sårade och den offentliga tjänsten blir starkt ifrågasatt. Det som lyser fram tydligast är det bristfälliga herdeskap som Magnus Persson under lång tid representerat. Manipulation, jakt på egen bekräftelse och fokus på en enskild ledare som missbrukar medlemmars stöd leder bort från kristna ledarskapsideal. En ännu större självinsikt kunde varit på sin plats med en paus från offentligheten. Inte minst när Persson själv gör en teologisk kursändring och förväntar att andra människor ska fortsätta att följa. En god herde svänger inte 180 grader med jämna mellanrum. Vem och vilka orkar följa efter?

Men det finns också inslag som bör stärkas i de miljöer som tillåter ledare att utvecklas på detta sätt. Det krävs balans i ett kristet ledarskap. Fler roller behöver balansera de mest profilerade personerna till en helhet som blir hälsosam och inte skadlig för medarbetare och församling. Krav bör finnas på att ledarna inser vikten av att om de har lätt att träda fram är det lika viktigt att träda tillbaka och då och då avstå offentlighet. Magnus Persson verkar ha kommit en bra bit på väg i sin självrannsakan men i ljuset av det goda i att träda tillbaka en tid kanske hans senaste bok om kyrkan och dess helhet, en helad kyrka, hade kunnat vänta ytterligare en tid på publicering.

Fler artiklar för dig