Ledare

Gör om “särskilt utsatta områden” till “särskilt utvalda”

Kommentar: Bomber och granater spränger sönder samhället

Den senaste tidens eskalering i skjutningar och bomber har ytterligare visat på allvaret att få nödvändig lagstiftning på plats. Ett av de förslag regeringen presenterade under torsdagsmorgonen (26/1) är att det ska bli brottsligt att involvera nya unga i brott eller brottslig verksamhet. Gängkriminaliteten kommer samhället aldrig få bukt med så länge inte nyrekryteringen stoppas. Därför är den nya straffbestämmelsen nödvändig, men den är inte tillräcklig.

Många av de unga som befinner sig i riskzonen att hamna i gängens nät måste fångas upp mycket tidigt. Det kräver en ny nivå av samverkan mellan myndigheter, mellan skola och socialtjänst som nu föreslås kunna till exempel dela information med polisen – ett bra steg i det arbete som måste planeras både på lång och akut sikt.

Men allt är inte enbart mörker och elände, trots alla bomber, granater och dödsskjutningar. Utöver skola, socialtjänst och polis viktiga arbete utför civilsamhället heroiska insatser, inte minst kyrkor som är verksamma i de särskilt utsatta områdena. Att ge en meningsfull fritid, stöd med läxor, tillhörighet i en scoutgrupp eller ett fotbollslag är ovärderligt. Därför behövs det att fler kristna, fler kyrkor, gör vad andra redan gjort: döp om ”särskilt utsatta områden” till ”särskilt utvalda områden” och satsa med bön, närvaro och strategisk verksamhet för att tillsammans med andra goda krafter göra all skillnad i världen för nästa generation.

Fler artiklar för dig