Ledare

Ja, det är tufft nu, men många andra har det så mycket värre

Lennarth Hambre: Libanons kristna vet hur det är att vara kyrka i svåra tider

Hur är man kyrka i utmanande tider? Vid den senaste mätningen av inflationen i Sverige januari 2023 uppgick den till 10,2 procent. Många tvingas nu vända på sina slantar och allt fler söker hjälp för att klara sina utgifter och till och med mat för dagen. Det är allvarligt. Men är det verkligen “hyperinflation”, som Johan Pehrson (L) kallat det för flera gånger? Det kan vara bra att sätta den svenska situationen, hur smärtsam den än är, i ett vidare perspektiv.

För Sveriges del ligger en period av 25-30 år av ständig tillväxt bakom oss, låga räntor och ökat konsumtionsutrymme. Vilka andra länder har haft en sådan utveckling under samma period? Det finns länder med hyperinflation där stor del av befolkningen lever i fattigdom och där flyktingsituationen och migrationen är extrem. Libanon, ett av den arabisktalande världens mest liberala länder, är ett sådant land.

Lidandet i Libanon övertrumfar det mesta något annat land är med om. En nation med hyperinflation som uppgår till 200 procent 2021. Det finns en stor internationell oro över den allvarliga socioekonomiska krisen. 40 procent lever under fattigdomsstrecket där många från den tidigare medelklassen nu hamnat. Det finns tillfällen då elen stängts ned för alla och huvudstaden Beirut ligger i mörker.

Under en längre tid tog man emot minst 1,5 miljoner flyktingar från Syrienkriget enligt UNHCR (2015) i ett land med bara 6,7 miljoner invånare. Enligt vissa beräkningar kan det röra sig om upp emot 2 miljoner flyktingar. Dessutom lever 300 000 palestinska flyktingar där sedan tidigare.

Vi bör fråga oss, som kyrka och land, hur vi i dessa tider kan behålla engagemanget för utsatta - hemma och utomlands.

—  Lennarth Hambre

Många av de konfliktytor som skapade det långa inbördeskriget fram till 1990 består än i dag. Detta trots att det politiska ledarskapet fördelas mellan kristna tillsammans med Sunni- och shiamuslimer. En kristen president kombineras med en sunnimuslimsk statsminister och parlamentets ledare från shiiterna. Det politiska systemet begränsar demokratin och skapar uppgivenhet bland medborgarna kombinerat med omfattande korruption. IMF (Internationella valutafonden) har tillsammans med EU försökt medverka till att vända krisen.

I dessa omständigheter verkar den kristna kyrkan i Libanon. Evangeliska och ortodoxa kyrkor har gjort stora insatser, genom matutdelning och skolgång, i den utmanande flyktingvågen från Syrien. Utmaningen handlar också om att många, även unga kristna, på grund av situationen lämnar landet. Detta leder till att kyrkorna avfolkas på unga människor och behovet av ledare är stort. Eftersom Libanon är ett av få länder i sitt närområde som har religionsfrihet finns det på de teologiska seminarierna även studenter som har muslimsk bakgrund.

Även om vi i Sverige just nu utmanas bör vi som land och som kyrkor ge aktivt stöd till de krafter som kan skapa strukturförändringar i Libanon. Det är särskilt viktigt när biståndsramen krymper och regeringen vill omfördela pengarna från UNHCR och andra FN-organ. Vi bör fråga oss, som kyrka och land, hur vi i dessa tider kan behålla engagemanget för utsatta - hemma och i andra länder som Libanon.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig