Ledare

Brist på humanitet i krisande Humana

Kommentar: De som lever på skattemedel måste agera ansvarsfullt

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) drar tillbaka vårdbolaget Humanas tillstånd att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst med omedelbar verkan.

IVO:s motivation handlar om brister i anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel. Bristerna är stora och man följer dessutom inte tidigare beslut om att utveckla kvaliteten och frågan om seriositet när det gäller arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft. Återkrav på ersättningar har uppgått till totalt 100 miljoner. Intäkterna för assistansverksamheten 2021 uppgick till 2,8 miljarder med en vinst på 193 miljoner. Det är 2000 brukare som berörs av ett beslut där avvecklingen ska vara genomförd redan 10 februari.

Valfrihetsreformer i vård, skola och omsorg är grundläggande något positivt. Det gäller inte minst för de brukare, patienter och skolelever som hittat sin speciella nisch för utbildning, mött god personlig omsorg och effektiv vård. Men också för civilsamhällesaktörer som kunnat bidra med idéburen verksamhet med andra drivkrafter än enbart vinst.

Men med jämna mellanrum framkommer brister och kritik som måste tas på allvar. Ibland har ren kriminalitet avslöjats. Att dessutom stora börsnoterade bolag som Humana beter sig inhumant, underlåter att följa tidigare beslut från tillsynsmyndigheten samtidigt som man gör goda vinster med allmänna medel är obegripligt. Vårdbolaget Humana bör göra ett omfattande värderingsarbete och kan med fördel använda en del av tidigare vinster i det arbetet. Humana behöver bli mera humana!

Fler artiklar för dig