Ledare

Ska budskapet till unga vara: människor kan köpas och kasseras?

Frida Park: Feministisk kortslutning att vara för legalisering av sexköp

Vem minns inte mediecirkusen efter att Paolo Roberto, programledare, författare och träningsguru, åkte fast efter att ha köpt sex? Att betala för att utnyttja någon annans kropp sexuellt är olagligt i Sverige. Några få liberala tyckare vill gärna normalisera sexköpen genom kreativa principdiskussioner om kvinnans rätt till sin egen kropp, frivilliga avtal och tilltron till kvinnors egen beslutsförmåga. Ja, det kanske till och med är höjden av feminism att göra det lagligt för torskarna att köpa sex på öppen gata?

Visserligen är gränserna för rätten till den egna kroppen en intressant diskussion. Frågan har bäring på flera polariserade debatter som till exempel abort och surrogatmödraskap, som Tove Lifvendahl skriver i SvD (30/1). Barnperspektivet och rätten till sitt biologiska ursprung är två viktiga principer som där begränsar kvinnans rätt till sin kropp. Liknande hinder finns även vid sexköp. Men konstigt nog utelämnar legaliseringsförespråkarna av sexköp ofta en av dessa – människohandeln.

Det är en naiv myt att prostituerade är självständiga kvinnor som av egen fri vilja försörjer sig på att låta en man ta del av ens fysiska behag. Diskrepansen mellan den lyckliga lyxhoran och verklighetens trasiga och utnyttjade kvinnor och barn är milsvid. Den som via obskyra sajter eller på gatan vill köpa sex i Sverige kan aldrig garantera att kvinnan inte är en av alla tusentals exploaterade personer som sitter fast i vår tids grymma slaveri. Ett slaveri som växer i omfattning i takt med ökande flyktingströmmar.

Diskrepansen mellan den lyckliga lyxhoran och verklighetens trasiga och utnyttjade kvinnor är milsvid.

—  Frida Park

Det som behövs mer än något annat är välfungerande exitprogram som hjälper den som saknar språk eller kapital för att ta sig ur sexhandeln. Det är sorgligt att debatten i stället verkar handla om normalisering och legalisering – eller avvisning på grund av ”bristande vandel”. Tidöavtalets formuleringar riskerar att bli till ett hot som effektivt kommer hindra utsatta kvinnor från att vända sig till myndigheterna för skydd eller stöd.

Men handlar inte motståndet mot sexköp om moralpanik? frågar någon. Om det vore så enkelt som att sex bara vore som vilken idrottslig aktivitet som helst, eller lika oproblematiskt som att ”sälja sin hjärnkapacitet med hölje för fysiskt monotont skrivbordsarbete”, som Lifvendahl uttrycker det, hade man kanske kunnat avfärda argumenten som förlegade.

Men sex är inte jämförbart med att skriva ledartexter på en dagstidning. Alla tusentals smärtsamma berättelser under metoo visade, en gång för alla, att sexuella handlingar innehåller en annan dimension, en som går bortom det fysiska. Ett knytnävsslag är något annat än ett oönskat sexuellt närmande eller övergrepp.

Skulle sexköp legaliseras sänder det tydliga budskap till den uppväxande generationen: Människor kan köpas. Närhet och det mest intima är något som ska konsumeras, recenseras, kasseras, exploateras.

Oavsett om torsken är proffsboxare, politiker eller pappa, handlar sexköp om människosyn; någon som orättfärdigt tar sig rätten att mot betalning utnyttja en annan människa för sina egna lustars skull. Det borde faktiskt aldrig någonsin vara tillåtet.

Fler artiklar för dig