Ledare

Ifrågasatt avhandling om islamism försvaras

Kommentar: Låt den akademiska processen ha sin gång

De allra flesta avhandlingar publiceras utan att det renderar någon större medial uppmärksamhet. En del doktorander lyckas genom sina kanaler skapa krusningar på vattenytan, men få skapar svallvågor av det slag som Sameh Egyptsons arbete tycks åstadkomma. I morgon den 10 februari försvarar han sin avhandling Global politisk islam vid den teologiska fakulteten i Lund.

Ämnet för avhandlingen gör att det är sprängstoff. Svenska myndigheter beskrivs som naiva och muslimska församlingar som centrum för islamistisk infiltration genom det muslimska brödraskapet. Redan innan disputationen har kritik framförts. Skälet till det är att några känner sig felaktigt utpekade, andra menar att han för fram konspirationsteorier.

Det är av självklara skäl viktigt att avslöja alla sorters makter som hotar demokratin och det svenska samhället. Därför är det bra att det nu presenteras i avhandlingsform. En disputation handlar om att pröva forskningens tillförlitlighet. Det handlar om att avgöra om metod, material och argumentation håller. Om disputationen bedöms som godkänd är det rimligt att erkänna dess slutsatser som tillförlitliga och ta konsekvenserna av det. Så innan någon fäller omdömen – låt den akademiska prövningen ha sin gång.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig