Ledare

Sveriges säkerhet främst, sa Billström

Kommentar: Men utrikesministern nämnde även kristna minoriteter

Kriget i Ukraina, Nato och Sveriges närområde, låg i fokus när utrikesminister Tobias Billström presenterade den utrikespolitiska deklarationen i riksdagen under onsdagen. Det var ett tal där begrepp som stabilitet, säkerhet, men även frihet, kom att återkomma flertalet gånger. Rysslands krig mot grannlandet fortsätter att prägla den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Med all rätt.

Kriget är lika mänskligt tragiskt som moraliskt orättfärdigt. Ukrainarna kämpar i detta nu inte bara för sitt eget land utan även för principen att rätt och demokrati går före styrka och despoti.

Billström nämnde även de kristna minoriteterna som runt om i världen förföljs. Att regeringen väljer att se och följa upp troendes rättigheter är i högsta grad välkommet. Under tidigare utrikesminister Ann Lindes (S) fögderi var frågan om kristna minoriteter inte direkt högprioriterad.

Som Dagen tidigare skrivit om ökar förföljelserna och förtrycket mot flera kristna minoriteter. Det är en frihetsfråga att mänskliga rättigheter respekteras och att var och en har en möjlighet att utöva sin tro, oavsett om det är i Kina, i Afghanistan eller i Europa. Förtryck, oavsett om det handlar om tro, kön, sexuell läggning, identitet eller etnicitet är dessvärre vanligt förekommande och utövas inte sällan direkt av auktoritära stater. Sverige behöver vara en röst för global frihet och mänskliga rättigheter.


Fler artiklar för dig