Ledare

Jo, kristendom är visst grunden till de mänskliga fri- och rättigheterna

Frida Park: Men dessa är naturligtvis aldrig förbehållet kristna

Hade de mänskliga fri- och rättigheterna funnits utan kristen tro? Nej. Kommer de fortsätta att finnas, i Sverige och globalt, utan kristen tro? Enligt historikern Tom Holland är svaret nej, som jag skrev om förra veckan. Ett av syftena med texten var att påminna en ibland stukad kristenhet om att kristendomen har medverkat till att frigöra människor över hela världen. Detta är något att stolt värna.

Kristina Patring, expert på mänskliga rättigheter vid Svenska missionsrådet (SMR), både håller med och inte . Vi är överens om att de mänskliga rättigheterna har sitt ursprung i kristen tro. Däremot håller inte Patring med om att de har sitt existensberättigande i kristen tro.

Dagen ser den kristna människosynen, det vill säga det okränkbara människovärdet, som ofrånkomligen sammankopplad med kristen tro. Det okränkbara människovärdet är också själva grunden till de mänskliga fri- och rättigheterna. Men dessa är naturligtvis aldrig förbehållet kristna. De gäller alla människor överallt. I den meningen ser Dagens ledarsida människovärdet, vars existensberättigande alltså finns i tron på en god Skapare som älskar varje människa, som universellt. Tvärtemot den syn Patring tillskriver oss.

Men den människosynen är inte rådande i hela världen. Patring har rätt i att det finns stora utmaningar i hur till exempel kristna biståndsorganisationer ska kunna arbeta för fri- och rättigheter i länder där det är förbjudet att bli kristen. Hur kan dessa bli förankrade i den egna kulturen när det finns inslag som går helt på tvärs med dem? I den meningen är ju den kristna människosynen inte universell.

Den kristna tron har inneburit en revolution för människor och civilisationer, och gör så än i dag.

—  Frida Park

Det är ingen slump att till exempel Saudiarabien enbart ratificerade delar av FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna med förbehållet ”så länge de inte strider mot sharia”. 1990 antogs en muslimsk variant av de mänskliga rättigheterna: ”Kairodeklarationen”. Detta bland annat eftersom Koranen förbjuder att man lämnar islam. Likväl måste vi som kristna fortsätta verka för allas religionsfrihet även i länder där den inte existerar. För rätten till utbildning för kvinnor i talibanernas Afghanistan.

Ja, genom historien har kristen tro tragiskt nog använts för att legitimera avskyvärda handlingar. Men slaveriet, som Patring nämner som ett exempel, avskaffades ju på grund av kristna människor som William Wilberforce eller för den delen i Sverige där träldomen försvann i och med kristendomens intåg. Och redan på 1600-talet propagerade baptister för religionsfrihet och på tidigt 1800-tal predikade kväkare kvinnors och slavars rättigheter. De gjorde det utifrån övertygelsen om att alla är skapade till Guds avbild.

Den kristna tron har inneburit en revolution för människor och civilisationer, och gör så än i dag. I en tid då tron trycks tillbaka och friheter ifrågasätts – som samvetsfrihet och rätt till liv – är det av största vikt att inse den kristna trons avgörande betydelse och fortsätta arbeta för dess utbredande, i ord och handling, i Sverige och långt borta. Detta hoppas jag att även Patring och SMR håller med om.

Fler artiklar för dig