Ledare

Storebror ser dig - och din plånbok

Kommentar: Insamling av hushållens tillgångar och skulder blir en inskränkning av den personliga integriteten

Nu vill staten titta djupt ner i våra plånböcker. En utredning från regeringen med rubriken En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51) går nu på remiss. Utredningen kommer att medföra betydande intrång i den personliga integriteten. Denna typ av information har staten saknat sedan förmögenhetsbeskattningen togs bort 2007.

Rubriken kan verka harmlös men utredningen konstaterar att ändamålen helgar medlen, att utan samtycke anses detaljerad insamling av information vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det handlar om marknadsvärde på våra bostäder, aktier, onoterade fonder eller pensionssparande, lån till bostäder eller konsumtion och skulder hos kronofogden. Allt kommer att hämtas in i detalj på individnivå.

Ambitionen må vara god och staten anser sig behöva en helhetsuppfattning om tillgångar och skulder. Utredningen uppvisar samtidigt en naivitet. Vi har en samhällsutveckling som långt ifrån i allt speglar en demokratisk anda. Läckor av olika slag från vitt skilda dataregister är mera legio än ovanligt. Det kan inte dröja länge förrän du kan läsa i kvällstidningarna om vilka aktier din granne äger.

Experter som yttrat sig i utredningen anser inte att den omfattande och detaljerade rapporteringen på individnivå som utredningen föreslår står i rimlig proportion till det behov och den nytta som beskrivs i utredningen. Hur har staten klarat sig i 15 år utan den föreslagna lagändringen?

Fler artiklar för dig