Ledare

Kyrkan behöver vara trygg för barn

Kommentar: Snippmålet en påminnelse om att säkra kyrkors verksamhet mot övergrepp

Hovrättens dom i fallet där en ung flicka ska ha blivit utsatt för våldtäkter av en barn- och ungdomsledare i Frälsningsarmén har rört stor upprördhet. Många, såväl lekmän som juridiska experter, ställer sig frågande i hur rätten resonerat.

Professor i civilrätt och SvD-skribenten Mårten Schultz säger att domens problem ligger i själva logiken. Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem menar att fallet borde prövas i Högsta domstolen. Anna Kaldal, professor i processrätt vid Stockholms universitet, är inne på samma spår.

Vad som händer med den juridiska processen, och flickans möjligheter till upprättelse, återstår att se. För församlingsaktiva från alla samfund är händelsen kanske också en dyster påminnelse om att barns säkerhet och trygghet behöver fortsätta vara högt prioriterad.

Många samfund arbetar klokt och målmedvetet med trygga möten för barn och unga. I dag är säkerheten för unga betydligt robustare än vad den var för några år sedan. Likväl kan övergrepp ske. Trots gedigna utbildningar, kloka policydokument och bakgrundskontroller. Det går inte att vila när det gäller att kyrkan ska vara en trygg plats att växa upp i för barn. Församlingar, anställda och aktiva behöver alla fortsätta att arbeta för att kyrkan ska vara trygg och fri från övergrepp.


Fler artiklar för dig