Ledare

Oroande utveckling i Israel

Kommentar: Allvarligt läge om de demokratiska grundvalarna undergrävs

Protesterna i Israel har eskalerat under veckorna och dagarna. Under söndagskvällen tog hundratusentals till gatorna och demonstrationerna har nu spridit sig runt om i världen. Det som demonstranterna vänder sig emot är bland annat de förändringar i lagstiftningen som skulle ge parlamentet rätt att upphäva domar från landets högsta domstol, något som Dagen tidigare skrivit om. Bland de andra kritiserade lagarna som regeringen tidigare fört farm har funnits förslag att omöjliggöra evangelisation i landet, ett angrepp på religionsfriheten.

Flera israelkännare pekar nu på utvecklingen och drar paralleller till vad som under senare år hänt i bland annat Ungern och Polen. Bland de som yttrat varningar finns även Israels president Isaac Hertzog som återkommande talat om att den process som startats av regeringen är farlig och kan komma att skada landets moraliska kompass.

Visst finns det i demonstranternas led oppositionspolitiker och aktivister som griper tillfället i akt att rida på den våg av missnöje som nu sköljer över landet. Men det är dock ingen anledning att helt avfärda demonstranterna. Den politiska riktning som Benjamin Netanyahu är inne på kan komma att skaka grundvalarna i mellanösterns enda demokrati och slå allvarlig split ett land som desperat behöver enighet.

Fler artiklar för dig