Ledare

Politiker förväntas vara föredömen

Kommentar: Ansvar bör utkrävas vid valurnorna inte i domstolar

Medarbetare inom Kristdemokraterna har den senaste tiden avslöjat tidigare festkultur från insidan. Den mångårige partiledaren Alf Svensson har varit orolig och kritisk som Dagen skrivit om (4/4). Vi läser fortsatt spaltmeter av det utsvävande liv som USAs expresident Trump har levt med anklagelser om orätta ekonomiska transaktioner som en konsekvens. Nu inför domare i New York.

Frågan som infinner sig är om vi som medborgare kan förvänta oss högre moral bland ledande politiker än bland folk i allmänhet? Svaret blir både ja och nej.

Å ena sidan kan det inte vara så att människor som tidigare levt ett utsvävande liv eller under perioder i sitt liv levt med moraliska betänkligheter är utdömda från den politiska arenan för all framtid. I dag bedöms man också på ett annat sätt. Politisk korrekta eller inkorrekta uppfattningar spelar större roll än tidigare.

Bör vi förvänta oss högre moral bland ledande politiker än bland folk i allmänhet? Svaret blir både ja och nej.

—  Lennarth Hambre

Å andra sidan har politiker alltid synats i sömmarna och det bör ske även i fortsättningen. Både Ebba Busch förtalsdom och Moharrem Demiroks misshandel i unga år har hittills accepterats. Ett mått av nåd verkar ha spridit sig i det bredare lagren av svenska folket. Dock bör ledande politiska företrädare på riks- eller lokalplanet vara medvetna om att de fortfarande uppfattas som föredömen. Inte bara i kloka och för medborgarna rimliga beslut utan också i ett vettigt sätt att leva. Politikers förtroende prövas vanligtvis inte i domstol utan vid valurnorna!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig