Ledare

Janne Bloms dyrköpta erfarenhet blir en predikan för oss alla

Lennarth Hambre: Gud använder oss inte på grund av vår förmåga utan trots våra begränsningar

29 augusti 2022 var Janne Blom, pastor i Livets ord i Uppsala, med om en svår motorcykelolycka. Under flera veckor låg han nedsövd på IVA vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Konsekvenserna av olyckan blev en nära-döden-upplevelse med omfattande skador och ett antal operationer under rehab-tiden, något Dagens reporter Urban Thoms skildrat i en intervju med Blom (17/3).

Som föreståndare för en av landets största frikyrkor berättar han utan omsvep att han haft en intensiv depression med dagar fyllda med mörka tankar, med mycket tårar. Perioder där han tänkt att en rullstolsburen pastor är det ingen som vill lyssna till. I detta mörker tänkte han att det blir omöjligt att fortsätta som pastor, något som inte alls är onaturligt i en tid av svår depression. I Bloms tankar fanns en brottning kring att inte räcka till, att vara för svag, att vara liten och att vara för krossad som människa. Här kan nog många av oss känna igen sig.

Ett personligt möte ledde till att han på ett särskilt sätt fick möta Guds kärlek. En ny insikt växte fram att varken Guds kärlek eller kallelse är beroende av vår egen duktighet, hur snygg, fysiskt tränad eller begåvad en människa är; att oavsett fysiska begränsningar är Guds kärlek hundraprocentig.

Intervjun med Janne Blom visar på ledarskapets kärna. Alltför ofta har våra kristna ledarideal varit styrka, intellektuell kapacitet och inte minst stor arbetsförmåga. Och alltför ofta har vi påverkats av enskilda framgångsrika ledare i stället för att ta intryck av effektiva teambyggen som lyfter församlingen.

Ändå utmanar Nya testamentet idealen genom att till och med lyfta svaghet som Guds väg framåt. Paulus skriver om att Anden kommer vår svaghet till hjälp och när han ska försvara sin ställning i församlingen i Korint är det inte styrka och framgång som han skryter med utan han provocerar genom att lyfta svagheten.

Paulus skryter med svaghet när han försvarar sitt ledarskap

—  Lennarth Hambre

När Paulus skriver om att det är i svagheten kraften blir som störst visar det på sanningen att Gud använder människor, inte på grund av förmågan, utan trots våra begränsningar. I en prestationsorienterad värld är det ibland svårt att ta in att Gud visar sin makt genom enkla och begränsade människor. Missionspionjärer åkte iväg och fick se förvandlade liv och samhällen utan all den förberedelse vi i dagens globaliserade värld tror är nödvändig. Och många gånger har den enkla personliga berättelsen om tro väckt respekt bland grannar, vänner och arbetskamrater.

När livet sammanfattas står det klar att allt beror på den Guds nåd som Paulus hänvisar till. Det innebär inte att församlingar och dess ledare ska förneka utveckling, kompetens och förmåga. Men det är trots allt inte vad vi kan prestera som avgör vår egen eller församlingens framtid.

Av Janne Bloms dyrköpta erfarenhet finns lärdomar för oss alla. I dag har Blom förvissningen att Gud kan hela honom, men han är beredd att leva och leda i den situation där han är just nu eftersom Gud är större än alla begränsningar. Guds kärlek och nåd är de avgörande faktorerna för hans, och alla andras kristnas, ledarskap.

Fler artiklar för dig