Ledare

Kyrkorna borde ta möjligheten att hjälpa fler

Kommentar. Regeringen ger kyrkorna miljonstöd för att hjälpa

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har meddelat att regeringen satsar 98 sökbara miljoner på civilsamhället för att förstärka arbetet mot ensamhet. Likaså satsas det 50 miljoner till utsatta, pengar som alltså församlingar i Sverige kan ansöka om för att intensifiera sitt arbete för att stötta människor på olika sätt.

Kyrkorna är fenomenala på att arbeta uppsökande och nå människor som myndigheter annars har svårt att möta. Dessutom gör organisationer som bland annat Stadsmissionen fantastiska och många gånger övermänskliga insatser i de tider som nu är där många har svårt att få pengarna att räcka till mat för dagen.

Civilsamhälle i allmänhet och kyrkor i synnerhet är de som stannar kvar när staten gått hem. Härbärgen, matutdelning, diakoni, barn- och ungdomsverksamhet som fångar upp de som befinner sig i riskzonen för att fara illa – det finns ingen hejd på den kyrkliga kreativiteten att hjälpa där hjälp behövs. Hjälp som gör verklig skillnad. Det är välkommet att Sverige har en socialminister som inser detta och ger civilsamhället ökade möjligheter att göra gott.

Kyrkor och samfund borde alltså ta möjligheten att kunna hjälpa fler och göra det kyrkan är bäst på: predika evangelium, inte bara i ord, utan också i handling.

Fler artiklar för dig