Ledare

Timothy Keller - en förebild att ta rygg på

Kommentar: Han kombinerade en gedigen teologi med trofast ledarskap

Pastor och teolog Timothy Keller har avslutat sitt jordeliv. De positiva omdömena har strömmat in. Han har påverkat enormt många kristna i vitt skilda sammanhang. Ett av de unika karaktärsdragen är hans sätt att kombinera en djup kunskap i teologi och samtidigt vara en trofast pastor och ledare i en lokal församling. Han valde alltså framför allt låta sin teologiska kompetens komma de människorna till del.

Som teolog tillhörde han en reformatorisk strömning av ett mer konservativt snitt, men han gjorde det utan att framstå som en demagog. Han hade en sådan trygghet att han inte behövde vara onödigt polemisk. I den rollen har han av vissa beskrivits som 2000-talets C S Lewis, med det menas att han exemplifierade att adekvat sätt att försvara den kristna tron i en ny kulturell situation.

Som pastor är det många som hämtat inspiration från honom och vågat tro på förkunnelsen också i en ny tid. Han stod främst i en församling i världsstaden New York och utförde sin tjänst på ett sätt som gav eko runt omkring i världen. Många är de pastorer och ledare som tagit intryck och därför vågat tro på församlingens möjligheter också i en modern stad.

Den här kombinationen av kompetent teolog men också pastor är något att ta rygg på. Timothy Keller var, och han kommer fortsätta vara, en förebild också genom några av sina sista ord: ”Det finns ingen nackdel för mig att lämna, inte det minsta”.

Fler artiklar för dig