Ledare

De som vill ha samtal om hbtq blir inte hjälpta av Victor Malm

Frida Park: Samtal förs, även om de inte alltid syns i kvällstidningsrubrikerna.

Några saker är enkla att skönja. Victor Malm, kulturchef på Expressen, tror inte att det går att påverka frikyrkorna i frågan om samkönade relationer. Han slår också fast att teologin är ovidkommande för honom. Är teologin oviktig blir det nog inte alltför lätt att påverka kristenheten. Redan där slutar den som tar sin tro på allvar att lyssna.

Malm har i alla fall en poäng, i en annars rätt fåkunnig text: samtal behövs. Alltför många gånger, och inte bara i dåtid, har hbtq-personer bemötts på ett sätt som är rent ut sagt bedrövligt.

En överdriven nitälskan till enskilda verser har gjort att en del tappat bort Bibelns själva kärnbudskap och behandlat sina medmänniskor kärlekslöst. Oavsett bibelsyn är det något varje församling, i varje samfund, behöver uppmärksamma och göra upp med.

Den här ledarsidan, en gång under ledning av pingströrelsens pionjär Lewi Pethrus själv men numera samfundsoberoende, har de senaste åren gång på gång förordat ett djuplodande samtal och processer där hbtq-frågor bearbetas på djupet i kristenheten. Och samtal förs, även om de inte alltid syns i kvällstidningsrubrikerna. Exempelvis har det de senaste veckorna publicerats omkring 15 artiklar i Dagen.

Nej, ”gepardfart” kan man inte förvänta sig när det handlar om frågor som kyrkan haft samma syn kring i över två millennier, men för den som är personligt drabbad är det förståeligt om också snigelfart uppfattas som bakåtsträvande.

Tyvärr riskerar en text som Malms, där speord som fundamentalism och intolerans staplas på varandra, att bli kontraproduktiv – om det nu verkligen var ett samtal inom frikyrkorna Victor Malm ville uppnå.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig