Ledare

Att skapa engagemang är enkelt

Fredrik Wenell: Var finns förebilderna att ta rygg på?

Många församlingar i vårt land kämpar med att skapa engagemang. Många berättar om hur många praktiska uppgifter, som förut varit en del av folkrörelsesveriges självklara ryggrad som städning, bakning och reparation av fastigheter i allt högre utsträckning köps in.

I teorin är engagemang enkelt, men desto svårare i praktiken.

Vi vet vad som behövs för att skapa engagemang. Det ska vara kul, inte i nödvändigtvis i betydelsen att man skrattar hela tiden, utan meningsfullt, det ska vara tillfredsställande och enkelt. Det är inte svårt i teorin. Församling handlar i grunden om relationer och sådana tar tid.

I vår kultur görs ofta relationer också till något som ska ge något i utbyte. De blir som ett slags kontrakt med en underförstådd transaktion. Så också med församlingen – den ska ge något. I många andra kulturer handlar relationer snarare om relationen i sig. Församlingen är i sig viktig inte främst för att den ska ge individen något.

Ett kristet liv kan i dag inte bara utspelas inom kyrkornas väggar.

—  Fredrik Wenell

Som en del av relationskontraktets inkluderas församlingarna i vår kulturs sökande efter autenticitet. Vi vill ärligt kunna identifieras med de relationer vi är den del av. Det är därför allt tal om att ”investera” i relationer blir meningsfullt. Investeringen ska ge avkastning i form av meningsgivande innehåll till berättelsen om den egna självidentiteten.

Det tydligaste exemplet på det är dagens influerare. Deras varumärken bygger helt på att de har en autentisk berättelse. Om de skulle inleda felaktiga samarbeten kommer deras trovärdighet att falla snabbt. Det hoppfulla är att det enligt Ungdomsbarometern finns tecken på att unga tröttnat på det konstruerade. Ungdomar vill snarare ha nära vänner som vågar visa alla sidor av sig själv snarare än det tillrättalagda. Det är skälet till att det uppstår appar som Be real.

Det här är en möjlighet för kyrkor som i alla kontexter behöver fundera på hur evangeliet ska förkroppsligas. Därför måste de ta kulturen på allvar som handlar om att ungdomar i allt högre utsträckning inte vill förknippas med sammanhang som inte uppfattas som autentiska. Men det förhoppningsfulla i den här utvecklingen är att autentiska förebilder har möjlighet att skapa engagemang.

Det helt avgörande för engagemanget är därför om unga, och andra, har förebilder att ta rygg på som är äkta. Vi ser alla till slut igenom personer som bara konstruerar en bild av sig själva som inte har täckning i deras liv. För att skapa engagemang behöver alltså föräldrar och ledare i kyrkan vara förebilder som gestaltar ett äkta engagemang som gör skillnad inte bara inom församlingen utan i livet generellt.

Ett kristet liv kan i dag inte bara utspelas inom kyrkornas väggar. Det betyder att en tro som inte bär utanför i vardagslivet kommer ha mycket svårt att framstå som meningsfullt och äkta. Därför behövs det förebilder vars engagemang utgår från en tro som gör skillnad för hela livet med bevarad integritet.

Fler artiklar för dig