Ledare

Dags att ta till kyrkornas hemliga vapen

Kommentar: Be för Sverige

En fyra på en femgradig skala. Ja, säkerhetsläget är allvarligt och bekymmersamt, som statsminister Ulf Kristersson (M) med besked inpräntade i de svenska medborgarna under helgen. Även om vi ska fortsätta leva som vanligt är det inte längre som vanligt. Den världsberömda svenska tilliten skakas i sina grundvalar. Politikerna och polisen gör vad de kan för att mota terrorn i grind och dåd har också avvärjts. När åtgärder övervägs är det naturligtvis viktigt att inte våra fri- och rättigheter inskränks och lättvindigt kastas överbord.

Men medan myndigheterna gör sitt jobb finns det sådant även kyrkorna kan och ska göra. Har man inte sett över sina rutiner kring säkerhet är det hög tid att göra detta. Men det är inte de enda åtgärderna en kyrka kan göra. Vi som tror på bön, på att Gud både hör och svarar, har ett ”hemligt vapen”. Så särskilt hemligt är det nu inte. Vem som helst kan be och om troende någonsin förr tagit till bönen är sannerligen dags igen.

Varför inte kalla till bönesamlingar där alla ingredienser i den uppkomna situationen lyfts fram till Gud? Be för regeringen. Be för polisen. Be om väckelse i muslimvärlden. Be för Ukraina. Be om frid. Be om beskydd. Be att människor ska vända sig till Gud. Be att Guds vilja ska ske. När det mesta ser mörkt ut lyser ljuset desto starkare. Och mörkret har inte makt över det. Tack, gode Gud!

Fler artiklar för dig