Ledare

Vi har de politiker vi förtjänar

Frida Park: Hade Olof Palme blivit politiker med dagens samhällsklimat?

Olof Palme växte upp i ett borgarhem på Östermalm. Den tidigare statsministern (S) kallades som liten för underbarn, läste flytande vid fyra års ålder och det hörde inte till ovanligheterna att han i sina studier fick högsta betyg. Det var nog en och annan som trodde att en forskar- eller journalistkarriär väntade den unge Palme. Hans samhällsengagemang ledde dock till att han valde politiken och sedermera blev han en av svensk socialdemokratis främste profiler.

Samhällsklimatet då och nu har stora skillnader. Hade Palme valt samma livsväg i dag? Det kan vi inte veta. Men det vi vet är att kunniga och kompetenta personer som vill bli politiker är en bristvara och partierna kämpar, i allt mer motvind, med att fylla de mandat väljarna gett dem. Dessutom är avhoppen legio. Det råder ingen större konkurrens om platserna på partiernas listor inför val. Det är av flera skäl alarmerande. Inte minst med tanke på att om behovet att fylla platserna är så stort är risken stor att kommun- eller regionfullmäktige fylls med kreti och pleti, utan någon större urskillning.

Och än mer oroväckande blir det när vi ser på orsakerna till att politikerbanan är så pass oattraktiv. Det kostar på att vilja träda in i samhällets tjänst och arbeta hårt mot ringa ersättning. Det kan också kosta i hat och hot. Enligt undersökningar är det många politiker som utsätts för hot om våld och en del väljer att sluta. Det vore illa nog om det bara drabbade folkvalda, men när även familjen får utstå bomb- och mordhot har viktiga gränser passerats. Inte minst den gräns som vaktar demokratin. För vem vill bli politiker till priset av att ens barn drabbas?

Nog är det så att politiker har en inte så liten del i det hårda samtalsklimat som nu råder. Så även den stridbare Olof Palme på sin tid. Så även medier och väljare. Ibland sägs det att vi har de politiker vi förtjänar. Om konflikt och polarisering är det som krävs för att få läsares och väljares uppmärksamhet: vad tror vi att vi kommer få? Och så skapas ett samhälle och en demokrati där de eftertänksamma och generösa samtalen är få, men enradingarna och personangreppen desto fler.

Vi går en mörk framtid till mötes om politiken endast attraherar de som förstår sig på att hårdnackat och hårdhjärtat utnyttja det politiska spelet för egen vinnings skull.

—  Frida Park

Man kan tycka olika om Palmes politiska gärning. Men klart är att Sverige behöver fler begåvade och kompetenta människor som väljer att engagera sig politiskt. I alla partier. Vi går en mörk framtid till mötes om politiken endast attraherar de som förstår sig på att hårdnackat och hårdhjärtat utnyttja det politiska spelet för egen vinnings skull, inte för de höga idealens och värderingarnas skull. Så späs politikerföraktet på och den demokratiska cirkeln blir allt annat än god.

Men den allvarsamma situationen innebär även möjligheter: För den som brinner för att göra världen till en bättre plats. Ett kristet samhällsengagemang är inte liktydigt med ett politiskt sådant. Men fler kristna politiker behövs. Det finns ett skriande behov av värderingsburna människor som vill göra skillnad – för klimatet, människovärdet, biståndet, försvaret, skolan eller vården. Och faktiskt en sällan skådad möjlighet att också kunna få göra just det.

Fler artiklar för dig