Ledare

När krisen kommer finns alltid kyrkan där

Kommentar: Men beredskapsveckan en påminnelse att se över även församlingarnas beredskap.

I veckan pågår beredskapsveckan. En vecka som initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i syfte att uppmärksamma människors beredskap inför kriser och katastrofer. En god påminnelse för var och en att ha lite extra vatten, mat, värmekällor och någon form av kommunikationsutrustning hemma.

När en kris slår till, när katastrofen händer, då finns kyrkan där. Den naturliga samlingsplatsen dit människor vänder sig, samlas och möts. I sorgen. För samtal. För en kopp kaffe och en varm filt. Igen och igen läser vi om kyrkor som öppnar och tar emot. Senast i Norrköping där Matteus kyrka blev en samlingsplats och ett stöd efter en otäck explosion.

Medlemmarna och personalen i kyrkan kan sträcka lite extra på sig. Speciellt Svenska kyrkan har bevisligen varit väldigt bra på att ta hand om människor när en större kris har inträffat. Ingen annan civil organisation har i närheten av samma effektivitet och fyller samma roll.

Men, beredskapsveckan kan samtidigt också vara en påminnelse för församlingarna att se över sin egen beredskap och sina medlemmar säkerhet. I kölvattnet efter koranbränningarna så finns en reell hotbild, mot Sverige och mot svenska kyrkor. En bra början för församlingsledningar är att börja se över vilket stöd som är framtaget. Här har myndigheterna tagit fram bra material, specifikt för religiösa samfund, som kan vara en bra utgångspunkt. Även kyrkan behöver vara beredd.

Fler artiklar för dig