Ledare

Sluta låtsas som att informationsplikten inte kan hota liv

Fredrik Wenell: Varför begränsa samvetsfriheten, Per Ewert?

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka möjligheten att införa anmälningsplikt för offentliganställda, vilket Dagen skrivit om (26/4). Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg tar i så han storknar och liknar regeringens förslag med Stasi-fasoner. Göteborgs stad går än längre: Innan ens utredning har påbörjats beslutar kommunstyrelsen att de kommunanställda inte ska behöva följa en sådan lag. En kommun uppmanar alltså till lagbrott mot en lag som ännu inte finns. Det måste vara unikt.

På den kristna tidningen Världen idag skriver ledarskribenten Per Ewert om Göteborgs stads beslut. Han kallar det för en komedi som riskerar att sluta i tragedi. Det finns en märklig inkonsekvens i Ewerts text. Han argumenterar, precis som Dagens ledarsida gjort, för att samvetsfrihet bör gälla barnmorskor. De ska inte behöva utföra aborter mot sina samveten. Där är ledarsidorna överens, men Ewert menar märkligt nog att samvetsfrihet inte kan gälla anmälningsplikten, eftersom den inte hotar liv - vilket abort gör.

Präster och journalister har samvetsfrihet, utan att något liv behöver vara hotat, men oavsett detta finns det tyvärr alltför många exempel på att rättssystemet inte är tillräckligt säkert för migranter. Det är inte svårt att hitta exempel från kyrkliga sammanhang gällande människor som fått utvisningsbeslut trots att församlingen vet att de skickas tillbaka till en högst osäker situation. Kanske till och med till förföljelse och död. Så visst kan avvisningar hota liv.

Som kyrkor vet vi att staten och myndigheterna inte alltid gör det rätta.

—  Fredrik Wenell

Ewert gör även en haltande jämförelse mellan lärares skyldighet att anmäla om det finns misstanke att ett barn far illa och att samma lärare, om utredningen blir lag, kan behöva anmäla sina gömda elever så att en avvisning kan verkställas. Det är rimligen inte samma sak.

Det är självklart aldrig det bästa för människor att hålla sig undan. Ett liv som gömd kan innebära en utsatthet som måste tas på allvar. Om det inte finns tillräcklig uppbackning i form av social omsorg, mat, boende och vård kan det vara oerhört destruktivt att leva i ett skuggsamhälle. Det är precis som Elisabet Lann, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad, skriver på Facebook att en lag om informationsplikt är ett dåligt förslag. Mer rimligt vore att ta fram en vägledning för offentliganställda om hur de ska agera. Det är på många sätt ett klokare förslag eftersom det helt enkelt beror på situation och person.

Som kyrkor vet vi att staten och myndigheterna inte alltid gör det rätta. Offentliganställda måste därför ha rätt att följa sina samveten. Särskilt så när det gäller människor de vet skulle lida betydligt mer om de skickades tillbaka till det land de flytt ifrån. Om det bästa skulle vara att de flyttar tillbaka har kyrkan, med hela sin globala närvaro, möjlighet att, som det ju numera heter, hjälpa på plats. Kanske kan regeringen i nästa budget avsätta pengar till det?

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar