Ledare

Klimatförnekelsens spöke går genom världen

Steven Crosson: Trots tydliga bevis på uppvärmning blundar regeringarna

Det går ett spöke genom Europa. Klimatförnekelsens spöke. Eller om man ska vara noga så sveper gasten fram inte bara över vår kontinent utan över hela världen. Bevisen och forskningen som visar på människans påverkan på planeten i och med utsläpp och förbränning av fossila bränslen har blivit allt mer tydlig. Jordens temperatur stiger, växthusgaserna ökar, isarna smälter. September 2023 var den globalt sett varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts.

Det är tveklöst så att vi människor i jakt på ekonomisk vinst och materiell bekvämlighet i rask takt håller på att såga av den gren vi sitter på. En förbränningsmotor i taget. Men spöket håller inte med. Vålnaden rasslar med sina kedjor och ylar att ”man kan väl inte veta helt säkert. Och förresten så är det jobbigt att ställa om.”

I Storbritannien har premiärminister Rishi Sunak nyligen meddelat att regeringen gör en u-sväng i klimatfrågan. Säljstopp för bensin- och dieselbilar skjuts på framtiden. Målsättningar om att hus bättre ska isoleras och värmas upp effektivare lika så. Det viktigaste som behöver förändras, säger Sunak, är ”själva debatten” (sic!). Vägen man nu slagit in på kommer stå i bjärt kontrast till tidigare konservativa premiärministrars inställning där klimatet stått högt upp på agendan. Ledorden sägs nu vara ”pragmatism” och ”verklighetsförankring”. Men i själva verket är det inget annat än självbedrägeri. Spöket nickar instämmande.

September 2023 var den varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts.

—  Steven Crosson

På andra sidan Atlanten, i USA, är det splittrat. Så även i klimatfrågan. Skiljelinjen går mellan delstater, där vissa har tagit stora steg i elektrifiering och växhusgasreduktion medan andra ökar utsläpp och uppmuntrar miljöförstörande aktiviteter. Men skiljelinjen går också mellan partierna. I den senaste republikanska presidentkandidatsdebatten stod flera kandidater och talade om att USA behöver mer utsläpp och mer frackning (ett ytterst miljövidrigt sätt att utvinna fossila bränslen på i framför allt ömtåliga arktiska miljöer). Flera ledande republikanska politiker, inklusive Trump, återkommer till ogrundade klimatkonspiratoriska vanföreställningar. Spöket drar nöjt vidare.

Till Rosenbad. I Sverige har det under lång tid funnits en politisk enighet om att klimatfrågan är en av de existentiellt största utmaningarna. Blå, gröna och röda ministrar har alla arbetat för minskade utsläpp och minskad klimatpåverkan. Men nuvarande regering tycks ta en helt annan väg. Kanske en u-sväng. Det blir nu billigare att tanka bensin och diesel, vilket kommer öka utsläpp från personbilar. Miljöbilspremien har redan tagits bort. Och nu finns det indikationer på att klimatmålen kommer att slopas av regeringen och SD.

De politiker som skjuter klimatomställningen framför sig skickar problemen till framtiden. Till våra barn och barnbarn. Fast då med en högre ränta, med högre kostnader för människa och för planet. Det är djupt ett olustigt sätt att förvalta skapelsen på. Rent av spöklikt.

Fler artiklar för dig