Ledare

Det blåser upp till storm i KD

Steven Crosson: En ideologisk konflikt avgörs när EU-listan sätts på partifullmäktige

Molnen tornar upp sig i Kristdemokraterna. För ett antal år sedan förändrades den kristdemokratiska politiken och de nya Kristdemokraterna steg fram. Där tidigare frågor som bistånd, klimat och vård till papperslösa varit högt prioriterade lades i stället tonvikten på lag och ordning, trygghet och sänkta skatter vid pump. Det blev hårdare tag i migrationen. Hårdare straff. Hårdare nypor. Slopandet av Decemberöverenskommelsen skedde på ett Kristdemokratiskt riksting och närmande till Sverigedemokraterna skedde över köttbullar med mos på Ebba Buschs arbetsrum.

Den nya inriktningen, som kom i mycket att personifieras av Johan Ingerö, Sara Skyttedal och inte minst av Ebba Busch själv, var åtminstone temporärt framgångsrikt i att locka till sig nya väljargrupper. De många allmänborgerliga som rört sig mellan M, SD och KD tilltalades av de nya tongångarna. Under vissa mätningar låg också KD på runt 12 procent. Borgerliga väljare hittade ett hem, under en tid när Moderaterna ansågs för mjuka och SD ännu inte var rumsrena. Men lika samtidigt som nya väljare lockades till KD så fick också många gamla väljare allt svårare att känna igen sig i de nya tongångarna. Det gällde inte minst för de många frikyrkliga väljarna som länge varit lojala med partiet.

I den senaste Poll of Polls ligger KD på 3,1 procent och skulle åka ut ur riksdagen om det vore val i dag. Opinionsläget är dock inte det enda som gör att pannor nu läggs i djupa veck hos Kristdemokraterna. Det mullrar i horisonten. Och muller betyder storm.

Det mullrar i horisonten. Och muller betyder storm.

—  Steven Crosson

Busch har under sina år som partiledare ofta blandat hårt med mjukt i sin retorik, som Frida Park skrev på ledarplats nyligen (6/10). Ibland har mjukare, välbekanta tongångar upprepats från talarstolen för att blidka de kristdemokrater som värnar generös migration och förvaltarskap. Men sakpolitikens utstakade väg med hårdare nypor och stramare migration har inte avvikits ifrån.

Denna gång är det kanske något annat. När partisekreterare Johan Ingerö under spektakulära former fick lämna partiet ersattes han av en person med en betydligt mjukare profil, Liza-Maria Norlin. En tillsättning som väckte viss förvåning i den del av partiet som uppskattat de senaste årens politik. När partiets EU-parlamentslista presenterades fanns Sara Skyttedal inte med. I stället har det föreslagits att David Lega, också han Europaparlamentariker, ska toppa. Under tisdagen meddelade Skyttedal att hon trots allt kommer kandidera för förstaplatsen på listan. Det blir strid och storm på partifullmäktige på fredag.

Striden mellan Lega, som också vann provvalet, och Skyttedal har tydliga ideologiska element. Mellan den senare tidens hårdare kristdemokrati, eller mellan ett mer traditionellt och mjukare kristdemokratiskt förhållningssätt. Vem som kommer vinna är svårt att säga. Irritationen mot Skyttedals cannabisutspel är utbrett. Men Lega har inte varit lika synlig och profilerad som sin bänkgranne. Partiet gör kokt i att fundera åt vilket håll man vill röra sig. Både gällande vart väljarna finns och avseende vad som är viktigt för partiets ideologiska kompass.

Fler artiklar för dig