Ledare

Fängelse för unga är inte särskilt svårt att ordna

Lennarth Hambre: Betydligt mer komplicerat är att skapa en miljö där mönster bryts

Sis-hemmen är ett stort fiasko – och dessutom en av arenorna som gängen rekryterar ifrån. Ofattbara nio av tio ungdomar med gängbakgrund som vårdas inom Statens institutionsstyrelse (Sis) återfaller i brott och sju av tio när man ser till alla placerade inom Sis. En plats inom den slutna ungdomsvården kostar nästa tre gånger så mycket som inom kriminalvården. Dessutom är återfallen skyhöga i jämförelse med kriminalvårdens senaste siffror. Rapporten från Acta publica ger en unik inblick i svensk ungdomsbrottslighet. Domar mot över 400 ungdomar under en sjuårsperiod har analyserats.

Varje år placeras omkring 1100 barn och unga inom Sis. Sexuellt våld och sexuella kränkningar anmäls återkommande inom denna vårdform. De senaste åren har över 200 anmälningar av det slaget gjorts. Anmälan om övergrepp har skett från alla Sis-hem utom ett. Här placeras unga människor med väldigt olika behov, allt från personliga destruktiva beteenden inom LVU till gängkriminella som dömts för grov brottslighet, som ledarsidan skrivit förut.

När regering och riksdag väljer att driva en mera repressiv politik med mer av kameraövervakning, förslag om visitationszoner, hemliga tvångsmedel, längre straff, större myndighetssamverkan i kampen mot gängen och inte minst hårdare domar för unga mellan 15–17 år, behöver samtidigt vården och de förebyggande insatserna utvecklas. Över 40 procent av de som döms till sluten ungdomsvård har tidigare varit omhändertagna av samhället. Det duger helt uppenbart inte att bara att låsa in, ta ungdomar bort från gatan utan att ha en idé om vad som kan göras för återanpassning och frihet från gängen.

I gängen handlar mycket om status och pengar men också om tillit och tillhörighet, att få bekräftelse, att vara någon. Jimmie Åkesson (SD) sa i Agendas partiledardebatt (8/10) att han önskade låsa in unga som begår grova brott för alltid. Visst kan samhället aldrig acceptera att unga som begår grova brott och mord tar några år i ungdomsvård eller på Sis-hem för att sedan släppas ut med ett maximalt våldskapital. Men de allra yngsta måste få möjligheten att under samhällets påföljd se ett tydligt alternativ till gängen. Avhopparprogram, utbildning, och adekvat vårdprogram.

Det är betydligt mer krävande att forma en tillvaro för unga som låser upp invanda mönster och skapar tillit, hopp och framtidstro.let.

—  Lennarth Hambre

Det vore enkelt att skapa en fysisk fängelsemiljö för unga. Det är betydligt mer krävande att forma en tillvaro för unga som låser upp invanda mönster och skapar tillit, hopp och framtidstro. Men även unga gängbrottslingar är värda att få ett starkt och tydligt alternativ från samhället.

Regeringen har nu gett kriminalvården i uppdrag att inrätta ungdomsfängelser från 1 juli 2026. Statsminister Ulf Kristersson (M) har vid flera tillfällen betonat vikten av att få unga gängbrottslingar som begår grova brott bort från gatan. Det är enligt statsministern ett mål i sig. Det må så vara. Då kan det samtidigt inte nog betonas att de borta från gatan måste få god omvårdnad, utbildning och behandling anpassad till dem. Något staten inte får missa denna gång.

Fler artiklar för dig