Ledare

Kyrkor kan erbjuda ett oerhört kraftfullt motgift mot gängen

Kommentar: Ljusglimtarna finns - tack och lov

Det är lätt att tänka att det råder fullständigt mörker i kampen mot den brottslighet som skapat en våldsspiral av sällan skådat slag i Sverige. Skjutna tonåringar, explosioner och beställningsmord mot föräldrar medan barnen är i rummet.

Men allt är inte mörker. Allt är inte hopplöst. Och de nyheterna behöver också berättas, som Felicia Ferreira skrev nyligen i en ledare inför Dagens satsning Ett helare Sverige.

Kyrkornas roll i det akuta läget när en skjutning eller en explosion har skett är oumbärlig, som i Skärholmen, som Dagen skriver om i dag. Att få stöd och möjlighet att sörja betyder mycket för de som på ett eller annat sätt har blivit drabbad.

Men kyrkorna gör så mycket mer, som pastor Angeline Leetma i Örebro som regelbundet träffar kvinnor som har ett missbruk, lider av psykisk ohälsa eller ett våldsbeteende. I hennes arbete får hon möjlighet att erbjuda sorgebearbetning, krishantering. Med tanke på de trauman många har mött är ett sådant stöd viktigt.

Vi vet också att den som blivit utsatt för våld, särskilt om vi pratar om unga killar, har större benägenhet att framöver utsätta andra för våld – en ond bråd cirkel. Kan den cirkeln brytas, med hjälp av präster och pastorer som inte bara kan ge stöd utan även erbjuda hopp om en framtid i frihet och en tro som bär, är mycket vunnet.

Kyrkor, ungdomsledare, föräldrar, kompisar, äldre – vi kan göra skillnad! När vi vet att barn i åttaårsåldern på skolgårdarna rekryteras in i gängen har det nog aldrig varit viktigare att erbjuda barn ett tryggt sammanhang och en gemenskap. Våra kyrkor har alla möjligheter att erbjuda ett oerhört kraftfullt motgift mot gängens attraktivitet.


Fler artiklar för dig