Ledare

Skärmtid för småttingar är ingen bra idé

Kommentar: I dag behövs goda mat-, motions- och skärmvanor för att må bra

Visst är det en utmaning med skärmtid för barn. Det är fullt förståeligt att stressade föräldrar frestas att ta genvägen med en effektiv barnpassare. Det är vuxna som har ett ansvar att visa vägen och sätta gränser. Även för sig själva.

För de allra minsta barnen kom Barnläkarföreningen i dagarna ut med råd om skärmtid (0-5 år). Rekommendationerna är sammanfattande konkreta råd till vårdnadshavare med exempel på när det kan vara lockande att sätta en surfplatta i händerna på barn. Med skärmtid avses telefoner, surfplattor och tv.

Bland rekommendationerna finns förslag om att helt undvika skärmtid för barn från 0–2 år och högst en timme om dagen för 2–5 år. Vilket innehåll man ser på är också viktigt, animeringar och snabba klipp bör undvikas. Barnläkarföreningen pekar på att liknande rekommendationer tagits fram av Världshälsoorganisationen och flera andra länder. Forskningen visar att små barn utvecklas sämre både språkligt och intellektuellt med mycket skärmtid.

Självklart bör vi alla lyssna på professionen och aktuella forskningsrön. Samtidigt är det inte när barn föds i familjen som vanor skapas. Det sker betydligt tidigare. Var går gränsen för min egen skärmtid? Det är viktigt att tidigt få utveckla goda vanor där skärmen hålls borta från matbordet eller umgänge eftersom fokus bör finnas på dialogen med de som är närvarande i det fysiska rummet. I dag är det lika viktigt att skapa goda skärmvanor som att utveckla bra matvanor och motion. För mig själv, för mina barn och för generationer som följer.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar