Ledare

Där Jesus går in går maffian ut

Kommentar: Kyrkorna behöver plocka upp handsken och jobba preventivt

När polischef Anders Djurestad i Dagens serie Ett helare Sverige talar om vad som behövs för att stoppa gängkriminaliteten talar han om flera saker. Inte minst resonerar han kring det polisen själva gör, och borde göra bättre. Men, helt korrekt, vänder han på frågan och undrar vad socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, civilsamhället och kyrkorna kan bidra med.

Att det behövs repression och tydlighet gentemot den maffialiknande kriminaliteten är uppenbart för var och en. Våldsverkarna behöver bort från gatorna. Men om en förändring ska kunna ske på djupet och vara långvarig behöver preventiva åtgärder som fungerar sättas in. ”Som fungerar” är här nyckelord. Av det som gjorts tidigare kan man konstatera att mycket just inte fungerat.

Inte minst kyrkorna har en möjlighet att bidra med den största preventiva åtgärden av alla – omvändelse. Som flera jurister och kriminologer och tidigare kriminella har pekat på så är en sann och äkta omvändelse från våldet till Jesus ett av de effektivaste och snabbaste sätten att minska våldet.

Att tala om evangelium och missionera i områden drabbade av utanförskap och våld är givetvis ett sätt att sprida Guds rike, men har också den nationalekonomiska bieffekten att kriminaliteten minskar. Gott så. Men kyrkan har också goda förutsättningar att arbeta preventivt på andra sätt. Inte minst genom att möta nyblivna föräldrar i öppna förskolor, barn- och ungdomsgrupper, familjeinsatser och stabila, varma gemenskaper och föredömen.

Fler artiklar för dig