Ledare

Det är ingen hemlighet varför församlingar växer

Lennarth Hambre: Men målet är egentligen ett annat

Det är sunt när lokala församlingar växer, men tillväxtfaktorerna är inte alltid uppenbara. Visserligen är inte ett ökande antal medlemmar det huvudsakliga målet, utan uppdraget att predika evangelium för alla människor. En genomtänkt Kristuscentrerad teologi är alltid avgörande för tillväxt, något statsvetaren Magnus Hagevi återkommit till. Att i dag försöka förstå och tolka de bibliska sanningarna i trohet mot Bibeln har stor betydelse, men det finns också andra faktorer som avgör om en församling växer.

Dokumentet om tio växande församlingar här i Dagen (3/11) visar att kyrkor som växer finns företrädesvis i storstadsregionerna. Det är de som har förmåga att fånga upp människor som flyttar för till exempel studier eller arbete på orter med universitet, högskolor eller universitetssjukhus. Församlingar som lyckas göra det enkelt att vara ny i stan och hitta en församling är också de som växer. Här har till exempel Equmeniakyrkan genom ”flytthjälpen” ett föredömligt arbete.

En genomtänkt Kristuscentrerad teologi är alltid avgörande för tillväxt.

—  Lennarth Hambre

Men de flesta svenska församlingar finns trots allt i små och medelstora städer. I dessa miljöer verkar det som att församlingar som växer gör det för att man når nya personer. Till exempel genom kurser för personer som är nyfikna på kristen tro, större fokus på bön, välkomnande barn- och ungdomsverksamhet eller att kyrkan är aktiv och synlig i civilsamhället.

Utgår vi från de tio växande församlingar Dagen har besökt finns det några avgörande, och i vissa fall gemensamma, faktorer som verkar både inåt och utåt.

Smågrupper i olika former skapar goda möjligheter till överlevnad i tron. Närhet, öppenhet, bön och reflektion kring tron i en mindre gemenskap är viktigt för den egna tron, men också för församlingens utveckling. I den lilla gruppen är det möjligt att brottas med tro och tvivel och få några att dela vardagens utmaningar med, men också att hitta, öva på och växa i sina gåvor.

Det diakonala arbetet skapar en kärleksfull och inbjudande kontaktyta för människor att hitta hem i församlingen. Många goda exempel finns på välkomnande av flyktingar, nu senast från Ukraina. Men också olika stöd till människor i utsatthet, till exempel som i Växjö, Neighbourhood, där unga grabbar i riskzonen för gängkriminalitet får nya utmaningar och meningsfulla uppgifter.

Den kanske mest avgörande faktorn är ändå vilken kultur som skapas i församlingen. Är den generös, öppen, gästvänlig, trosfylld och satsas det på nästa generation? Här är utveckling och förnyelse av gudstjänsten i alla dess former avgörande. Unga kristna som ofta har en konservativ teologi och frimodiga karismatiska erfarenheter samtidigt som de är mera öppna och liberala i etikfrågor behöver visar att det är en ny tid för församlingen att navigera i.

Nej, det är inte i första hand hur sången och musiken arrangeras som avgör tillväxten. Snarare visar de goda exemplen att det handlar mer om att bli sedd, bekräftad och räknad med. Det är i den myllan alla människor, unga som gamla, känner sig hemma.

Fler artiklar för dig