Ledare

Det verkar vara Pehrson som behöver en kulturkurs

Fredrik Wenell: Värderingstest är rätt men blir fel

Integrationsminister Johan Pehrson (L) vill införa ett prov i svenska värderingar. Det är inte ett erbjudande utan ett krav, förklarar ministern i DN (15/11). Det är såklart bra att människor som bor i Sverige är väl medvetna om vilka värderingar som gäller här. Det är likaså, precis som Dagen tidigare skrivit, rätt väg att införa språktest för nya medborgare eftersom språket är ingången till kulturen.

Språk och värderingar både skiljer sig åt och liknar varandra. Båda hjälper oss att skapa ordning i tillvaron. Vi lär oss vad som är rätt och gott. Men det som skiljer är att det är lättare att lära sig att tala ett språk hjälpligt medan värderingar är svårare att omfamna helt och hållet.

De allra flesta svenskar gör sig förstådda i engelskspråkiga länder med den skolengelska vi pluggat oss till. Men alla som försökt att skriva en längre text för engelskspråkiga läsare och låtit en språkgranskare gå igenom texten vet att även den skickligaste svensken behöver hjälp att reda ut betydelserna av ord. Det tar mycket lång tid att upparbeta den språkkänsla som krävs för att engelskan ska bli helt internaliserad.

Värderingar liknar språket i den sista bemärkelsen, men inte i den första. De sätter sig i våra kroppar så att vi känner, tänker och förstår våra handlingar utifrån den kultur vi formats i. Det är därför Alice Teodorescu Måwe har rätt i Kvartals veckopanel (11/11) när hon konstaterar att vi varit naiva. Värderingar kommer ur olika sorters kulturer. Och kultur handlar inte främst om lite starkare mat, exotiska traditioner eller färgglada kläder – det gör det också – utan om olika världsbilder som styr våra värderingar.

Det är skälet till att regeringens förslag med ett kulturtest är missriktad.

Vi fostras till värderingar genom att leva dem.

—  Fredrik Wenell

Människor som fötts i Sverige har inte lärt sig svenska värderingar genom att studera utan genom att imitera förebilder, exempelvis våra föräldrar, och deltagit i sammanhang där värderingarna är fungerande. Vi fostras till värderingar genom att leva dem. Det är väldigt lite som talar för att invandrare lär sig på något annat sätt. Det som behövs är sociala arenor där nya svenskar får möta gamla svenskar.

Och, vi har sagt det förut på ledarplats, staten kan skapa ramar men mötesplatserna står organisationer, grannskap och familjer för. Det är därför vi behöver se över om det går att styra var människor bosätter sig, att det finns arbeten att få och kyrkor som erbjuder språkkaféer.

Det första arbetar regeringen med, men det är obegripligt att de dragit in pengar till bildningsförbunden. Det drabbar också alla de välfungerande språkkaféer där människor från andra kulturer får sina första svenska vänner. Kravet på en minimilön slår också helt fel och blir kontraproduktivt. Integrerade personer som inte vill annat än att göra rätt för sig, och kan bli förebilder för andra, måste flytta, måste lämna sina radhus och sina grannar. Kanske är det Pehrson som behöver gå en kurs i hur kultur och värderingar fungerar?


Fler artiklar för dig