Ledare

Tragikomiskt att inte få sätta upp solpaneler på en lada

Kommentar: Värna gärna kulturmiljön, men helst utan oreson

Svenska kyrkan i Lima (i Dalarna, inte i Peru) har fått avslag på sin ansökan att sätta upp solpaneler. Ansökan rörde inte själva kyrkobyggnaden, utan panelerna var tänkta att sätta upp på en lada i närheten, vilket Dagen skriver om. Länsstyrelsen i Dalarna motiverar sitt avslag med att hela området runt kyrkan har en kulturmiljö som eventuellt skulle kunna störas av att solpaneler sätts upp.

Visst är det viktigt att kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer bevaras och skyddas. Men att inte få sätta upp solceller på en helt vanlig lada närmar sig det tragikomiska. Man kan få intrycket av att det var pyramiderna, eller Sacre Coeur, som var planerade för solcellsinklädnad, och inte ett falurött uthus vari man förvarar gräsklippare och hinkar.

Församlingen i Lima (fortfarande i Dalarna, inte i Peru) ser solcellerna som ett viktigt steg för att värna Guds skapelse, vilket det är lätt att sympatisera med. Samhället behöver elektrifieras. När kyrkor, företag och privatpersoner tar sitt klimatansvar är detta en bra sak, något staten helst inte ska stå i vägen för.

Men byråkraterna är inte helt oresonliga. Röda paneler, vilka är dyrare och ger sämre effekt, går bra meddelar man. Så dyra att de inte kommer kunna sättas upp. Församlingen suckar. Alla suckar. Och några ytterligare steg för minskade utsläpp kommer inte att kunna tas. Tack till Länsstyrelsen i Dalarna.

Fler artiklar för dig