Ledare

Upp till bevis: värna judars säkerhet

Kommentar: Skamligt om inte judar ska kunna använda sin synagoga på grund av hot

Så illavarslande är läget att svenska judar inte vågar använda sin synagoga. I stället firas gudstjänster på annat, hemligt håll. Den avgörande orsaken är hotbilden mot judar i Sverige och att säkerheten är så dyr att man inte har råd med säkerheten. Judiska församlingen i Göteborg, som nyheten handlar om, grundades i slutet av 1700-talet. Synagogan stod klar 1855 i Göteborg.

Antisemitiska strömningar har kommit och gått, men nu, sedan Hamas attacker mor Israel den 7 oktober, kan alltså inte församlingen längre använda sin synagoga, annat än när polisen prioriterar att skydda församlingen. Säkerhetsläget har länge varit ansträngt för judiska församlingar i Sverige, vilket Dagen flera gånger rapporterat om. Och politiker har återkommande lovat mer pengar för att stötta så att judar ska kunna driva skola och fira gudstjänst i trygghet. Det är bra. Och den här regeringen har också skjutit till pengar för det ändamålet. Men om detta inte är nog behöver resurserna ses över.

I ett land där vi är så noga med att låta enskilda få ta polisresurser i anspråk för att kunna nyttja sin yttrandefrihet, till exempel vid Koranbränningar, vore det en skam om vi inte också kunde garantera judars trygghet så att de kan använda sin grundlagsskyddade rätt att fira gudstjänst i sin synagoga.

Fler artiklar för dig