Ledare

Socialdemokraterna missar guldläge

Chefredaktören har ordet: Bättre än så måste S leverera om man aspirerar på gudstjänstbesökares fortsatta förtroende

I flera veckor har Dagen rapporterat om positiva exempel i arbetet mot gängkriminalitet i serien Ett helare Sverige. Kriminologer, polischefer och justitieminister Gunnar Strömmer (M) är eniga om vikten av kyrkornas och den kristna trons bidrag i arbetet mot gängkriminalitet.

Men den kunskapen verkar inte alla partier ha tillgodogjort sig. När Socialdemokraterna för någon vecka sedan presenterade den samhällsanalys som är tänkt att lägga grunden till att hitta lösningar på samhällsproblemen lyser trossamfunden med sin frånvaro. I den del i rapporten som enbart handlar om civilsamhället finns trossamfunden inte medräknade alls, som Dagen rapporterat om.

Visserligen kan man, om man söker, hitta att S på sin hemsida skriver att ”Kyrkorna och samfunden är självklara samlingsplatser”, men av det märktes inte mycket i rapporten. Här missar Socialdemokraterna tyvärr ett guldläge – också i att gensvara på gudstjänstbesökares allt större intresse för partiet. Enligt statistik från Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, har S gått om KD och är största parti bland gudstjänstbesökare. Men i stället reducerar S troende till att vara en onämnd del av civilsamhället.

Endast så kan man minska det så kallade ”The God gap”.

—  Felicia Ferreira

Nej bättre än så måste Socialdemokraterna leverera om man aspirerar på gudstjänstbesökares fortsatta förtroende, kanske särskilt med tanke på partiets iver att så ofta tala om religionens baksidor och företeelser som borde förbjudas.

Trots allt finns det en del kloka röster inom partiet. En av dem är tidigare S-ministern Ardalan Shekarabi som i intervjuer med Dagen talat varmt om den kyrkliga delen av civilsamhället. ”Religiösa samfund har spelat en avgörande roll i stöd för samhällets mest sårbara människor, men vi ger dem inte förutsättningarna de behöver” sa han bland annat till Dagen 2022 och han har flera gånger lyft vikten av att staten har respekt för att kyrkorna också har en egen logik som skiljer sig från den offentliga sektorns.

I den logiken ryms nämligen berättelser om hopp som räddar liv, om innanförskap i stället för utanförskap och om integrering samt ett outtröttligt arbete för att upprätthålla medmänsklighet och medkänsla som kan värma, och på sikt hela frusna hjärtan. Ja, S borde lyssna mer på Shekarabi.

Eller varför inte snegla på Demokraterna i USA, något Socialdemokraterna inte brukar ha något emot. Man kan kritisera Demokraterna för mycket, men de verkar börja inse att man inte vinner troendes röster med ytlig retorik. För att vinna värderingsstyrda röster måste man bottna i värderingarna och förstå nyttan av dem för ett samhälle. Endast så kan man minska det så kallade ”The God gap” (ungefär: Gudsklyftan) där Republikanerna länge knipit majoriteten av alla kristna röster. Här finns kanske något att lära.

Fler artiklar för dig