Ledare

Kristna elever kränks för sin tros skull

LEDARPODDEN. Hur kan skolan undervisa om elevers rättigheter och neka dem yttrandefrihet?

I en gästkrönika i Dagen skrev Andreas Häger, nationell ledare för Ny generation, hur han ”kvävs av julilska” när elever nekas sina rättigheter i skolan. Texten väckte stor uppmärksamhet och ämnet lyftes även i en fråga i riksdagen av Mathias Bengtsson (KD) den 14 december. Finansminister Elisabeth Svantesson sa att rektorer ofta är för ängsliga och att elevers vilja att organisera sig och påverka andra är något positivt och som regeringen vill värna.

Ändå nekar rektorer återkommande elever som vill starta kristna skolgrupper eller sätta upp lappar på skolskåp med uppmuntrande budskap och ett bibelord.

Varannan elev kränks för sin tros skull, visar en rapport från Sveriges kristna råd, och att det även gäller kristna elever är något som ibland faller i skymundan i samhällsdebatten och rapporter. Frågan är hur lärare kan undervisa om Sveriges grundlagsskyddade rättigheter och i nästa sekund säga till elever att yttrandefriheten inte gäller i skolan? Och vad gör det med en uppväxande generation?

Andreas Häger deltar i veckans Ledarpodden tillsammans med Frida Park, opinionsredaktör, och Steven Crosson, ledarskribent, för att samtala om vad eleverna möter och upplever och hur det påverkar deras självkänsla och tro. Men samtalet tar också upp vad lagar och styrdokument säger och vad man som elev eller anhörig kan göra när man stöter på patrull i skolan.

Lyssna på avsnittet här:

Fler artiklar för dig