Ledare

Riksdagen ska inte vara någon knarkarkvart

Kommentar: Erbjud hjälp och se till att det inte händer igen

Onsdagens avslöjande av Aftonbladet att det snortas kokain i riksdagen väcker onekligen en del frågor. Detta efter att man hittat spår av drogen på fyra av åtta riksdagspartiers toaletter. Det kan tyckas givet att varje arbetsplats ska vara drogfri, men extra viktigt är detta i de fall där viktiga beslut fattas som rör oss alla. Vi förväntar oss att busschaufförer ska vara nyktra när de kör bussen. Då kanske vi kan förvänta oss samma sak av de som styr landet.

Dock är det så att det inte kan klargöras om det är riksdagsledamöter som knarkar, eller om det är tjänstemän eller besökare (även om de sistnämnda kan ses som tämligen osannolika på grund av de säkerhetskontroller man behöver genomgå för att komma till toaletterna i fråga). Skulle det komma fram att det är folkvalda som knarkar, i riksdagen, är detta såklart ytterst allvarligt. Men även om det ”bara” skulle visa sig handla om tjänstemän fyller dessa en viktig roll i arbetet att ta fram underlag till riksdagen.

Partierna och riksdagsförvaltningen gör gott i att se till att parlamentet blir en drogfri plats. För de enskilda som sitter i någon form av missbruk kan åtgärder och stöd vara avgörande. Men också för allmänhetens förtroende för riksdagen som institution. Och för demokratin. Det vore mycket olyckligt om en bild sattes av riksdagen som varande en knarkarkvart. Varje parti bör därför ta uppgifterna på allvar, erbjuda professionell hjälp till den eller dem det berör och se till att droger inte missbrukas i riksdagen.

Fler artiklar för dig