Ledare

Skärpning i Palestinabiståndet

Kommentar: Risken för att biståndet hamnar i terrorhänder skapar förtroendekris

I den outsägligt svåra situation som råder i Gaza just nu behövs var hjälp som står att finna. Givetvis ska omvärlden ta sitt humanitära ansvar. Även om siffrorna över döda och skadade ofta kommer från Hamaskontrollerade myndigheter, är båda parter överens om att dödstalen är höga och att situationen är mycket svår. Det är vår skyldighet att se till så att ingen glömmer Gazas barn. Värst glömska verkar terroristerna i Hamas ha.

Sida ströp biståndet till Unrwa efter att det avslöjats att personer anställda vid FN-organisationen tillsammans med terrororganisationen Hamas deltagit i det vedervärdiga massmordet på israeler den 7 oktober. Därtill visar den granskning Sida gjort av svenska biståndsorganisationers hantering av biståndet i Palestina att det finns utrymme för förbättring, särskilt när det gäller rutiner att se till så att inte mottagarna av biståndet i nästa led finns med på EU:s sanktionslista.

Erik Lysén, Act Svenska kyrkan, säger till Kyrkans tidning att biståndet bör återupptas och att de inte har råd med ryckigheten. Till Dagen säger han att man inte ska ägna sig åt kollektiv bestraffning. Visst är det lätt att förstå att stabilitet i pengaflödet är viktigt både för att kunna hjälpa, men också för att kunna bibehålla trovärdighet och goda relationer med de parter man samarbetar med på plats. Men är det ändå inte risken för terrorkopplingar som skapar förtroendekris, snarare än Sidas noggrannhet att se till så att pengarna faktiskt hamnar där de ska?

Fler artiklar för dig